Workshop SFDR Article 9 Deep Dive

Op woensdag 17 januari organiseert de Responsible Investment Committee van de NVP in samenwerking met Gilde Healthcare, SHIFT Invest, Finnius Advocaten en Grant Thornton Impact House een Article 9 SFDR deep dive middag.

Inhoud
Sinds de introductie van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) en Taxonomie Verordening is er veel focus op zogenaamde ‘artikel 9 SFDR -producten’. De basis van artikel 9 SFDR is voor de meeste NVP-leden inmiddels helder. De NVP brengt graag meer inzicht in de volgende stap: hoe ga ik daadwerkelijk aan de slag met de implementatie van artikel 9 SFDR? Daarvoor biedt deze training van een halve dag handvatten, ervaringen en tips vanuit verschillende perspectieven. Finnius advocaten gaat in op de juridische kaders, Grant Thornton belicht de strategische aspecten van een artikel 9 SFDR fonds, en tot slot delen SHIFT Invest en Gilde Healthcare hun praktijkervaringen. Antwoorden op de vragen als ‘hoe geef je impactbeleid vorm’, ´Hoe zorg je dat je beleid en processen proportioneel doch ambitieus zijn´ en ‘hoe is impact geïntegreerd in het investeringsproces’ komen aan bod.

Voor wie
De training is alleen toegankelijk voor investeerders en richt zich specifiek tot de partijen die reeds een artikel 9 fonds hebben of overwegen er één op te zetten. 

Wanneer
Woensdag 17 januari, tussen 13u en 18u.

Programma
Precieze programma volgt.

Locatie
Amsterdam. Exacte locatie volgt.

Kosten
Gratis.