Certificeringstraject

Eén van de doelen van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen is het bijdragen aan verdere professionalisering van de private equity en venture capital -sector. De NVP Academy is hiermee een belangrijk onderdeel van de vereniging. 

De NVP Academy heeft een ruim aanbod
Wij bieden zowel PE en VC Essentials als Advanced trainingen aan. Het basisprogramma bestaat uit de 6-daagse NVP Essentials training. Deze training geeft een introductie op alle relevante deelgebieden die gemoeid zijn met private equity en/of venture capital. Voor professionals die meer ervaring hebben en verdieping zoeken biedt de NVP het Advanced-traject wat mogelijk opleidt tot NVP Certified Investment Professional. 

Het Advanced-programma biedt verdieping
Het Advanced-programma bestaat uit een aantal verdiepende trainingen die zich concentreren op relevante disciplines. Deze trainingen zijn een logisch vervolg op de verschillende modules van het basisprogramma van de NVP Essentials. Binnen het Advanced-programma wordt een verdiepingsslag in de theorie en praktische toepassing gemaakt. Er is veel ruimte voor interactie tussen de ervaren docenten en de deelnemers. Ook het delen van ervaringen tussen deelnemers onderling wordt als waardevol ervaren.De eerste dag starten wij met een lunch en we eindigen de training met een borrel, waarmee er ruimte is voor verdieping en netwerken. 

Registratie en certificering door NVP
Indien je als deelnemer minimaal vier van de Advanced trainingen succesvol hebt gevolgd en ook de 6-daagse NVP Essentials training met succes hebt afgerond, kom je in aanmerking voor registratie als NVP Certified Investment Professional. Je wordt geregistreerd in het register van de NVP en ontvangt een certificaat. Enkel trainingen gevolgd vanaf 2012 tellen mee voor het certificaat. Het trainingsprogramma (minimaal 5 trainingen) wordt in een tijdsbestek van 2 jaar tijd gegeven. Je hebt onbeperkt de tijd om 5 (6 indien sprake is van vrijstelling) trainingen te volgen en daarmee het certificaat te behalen. 

Bekijk een overzicht van alle Advanced trainingen in onze trainingskalender.

Vrijstelling 6-daagse NVP Essentials
De Academy Commissie kan vrijstelling verlenen voor het behalen van de NVP Essentials training indien de kandidaat > 5 jaar relevante ervaring in de sector heeft en minimaal 6 advanced trainingen heeft afgerond. 

Praktisch
Onder NVP Academy op onze website vind je informatie over de trainingen die in het huidige jaar als onderdeel van het Professionals programma zullen worden gegeven. Vrijwel alle advanced trainingen vinden plaats op een locatie in Amsterdam. De tijden zijn overwegend als volgt:

Dag 1: 12.00 - 18.00 uur (ontvangst met lunch)

Dag 2: 13.00 - 18.00 uur (met aansluitend een borrel)


NVP Academy Commissie 
Robbert van Kampen, voorzitter NVP Academy commissie, Bolster Investment
Martijn Scholtes, lid NVP Academy commissie, Rabobank
Marc Roels, lid NVP Academy commissie, KPMG Advisory
Marc Jansen, lid NVP Academy commissie, BOM
Jet Brinkman, lid NVP Academy commissie, Holland Capital
Thijs Emondts, lid NVP Academy commissie, Prime Ventures
Anouk van Beusekom, manager NVP Academy