Certificeringstraject

Eén van de doelen van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen is het bijdragen aan verdere professionalisering van de private equity en venture capital -sector. De NVP Academy vormt dan ook een belangrijk onderdeel van de vereniging. Voor Private Equity of Venture Capital professionals die meer verdieping zoeken biedt de NVP het advanced traject dat opleidt tot NVP Certified Investment Professional. De docenten zijn zeer ervaren professionals en experts op hun vakgebied.

Het basisprogramma bestaat uit de 5-daagse NVP Essentials training. Deze training geeft een introductie op alle relevante deelgebieden die gemoeid zijn met private equity of venture capital. Voor professionals die meer ervaring hebben en verdieping zoeken biedt de NVP het Advanced-traject wat opleidt tot NVP Certified Investment Professional.

Het Advanced-programma biedt verdieping
Het Advanced-programma bestaat uit een aantal verdiepende trainingen die zich ieder concentreren op diverse relevante disciplines. Deze trainingen zijn een logisch vervolg op de verschillende modules van het basisprogramma van de NVP Essentials. Binnen het Advanced-programma wordt een verdiepingsslag in de theorie en praktische toepassing gemaakt.

Tijdens de trainingen wordt stilgestaan bij de theorie en wordt uitgebreid ingegaan op de praktijk. Er is veel ruimte voor interactie tussen de ervaren docenten en de deelnemers. Ook het delen van ervaringen tussen deelnemers onderling wordt als waardevol ervaren. De deelnemer wordt gestimuleerd om zich de aangeboden kennis goed eigen te maken. De trainingen omvatten een borrel en lunch, waarmee ruimte voor verdieping en netwerken wordt geboden.

Registratie en certificering door NVP
Het NVP Advanced-programma bestaat op dit moment uit 9 trainingen. Deze worden verspreid over twee jaar aangeboden. Indien je als deelnemer minimaal vier van deze trainingen succesvol hebt gevolgd en ook de 5-daagse NVP Essentials training met succes hebt afgerond, kom je in aanmerking voor registratie als NVP Certified Investment Professional. Je wordt geregistreerd in het register van de NVP en ontvangt een certificaat. Enkel trainingen gevolgd vanaf 2012 tellen mee voor het certificaat.

Een volledig overzicht van alle trainingen in het Advanced Traject vind je hieronder:

Overzicht Venture Capital trainingen

Overzicht Private Equity trainingen 

Vrijstelling 5-daagse NVP Essentials
De Academy Commissie kan vrijstelling verlenen voor het behalen van de NVP Essentials training indien de kandidaat > 5 jaar relevante ervaring in de sector heeft en minimaal 6 advanced trainingen heeft afgerond.

Praktisch
Onder NVP Academy op onze website vind je informatie over de trainingen die in het huidige jaar als onderdeel van het Professionals programma zullen worden gegeven.

Vrijwel alle advanced trainingen zullen plaatsvinden op een locatie in Amsterdam. De tijden zullen overwegend als volgt zijn:

 

Dag 1 13:30 - 18:00 uur (met aansluitende borrel)
Dag 2 (indien van toepassing) 12:00 - 18:00 uur (ontvangst met lunch)

 

NVP Academy Commissie

Désirée van Boxtel (voorzitter) Karmijn Kapitaal
Jeroen van Doornik Rabo Frontier Ventures
Marc Roels KPMG Advisory
Marc Jansen BOM Brabant Ventures
Ghislaine Collard NIBC Mezzanine & Equity Partners
Jonne de Leeuw HPE Growth
Dorien Smith  NVP