Onderzoek


De NVP voert halfjaarlijks onderzoek uit naar de Nederlandse private equity en venture capital markt. Het overgrote deel van het door binnen- en buitenlandse participatiemaatschappijen geïnvesteerde vermogen in Nederlandse bedrijven is in het onderzoek vertegenwoordigd. 

Dit onderzoek geeft antwoord op vragen als:

  • Hoeveel geld halen participatiemaatschappijen op om te investeren?
  • Hoeveel geld wordt er geïnvesteerd in Nederland?
  • In hoeveel bedrijven wordt er geïnvesteerd?
  • Hoeveel individuele investeringen worden er door participatiemaatschappijen gedaan in een bedrijf?

Deelname aan het NVP-marktonderzoek is een verplicht onderdeel van de NVP-lidmaatschapscode.

Rendement en maatschappelijk belang
De NVP voert geen onderzoek uit naar het rendement van private equity en venture capital. Enkele zusterverenigingen van de NVP doen dat wel, zie o.a. daarvoor de sectie “rendement”. Onderzoek naar werkgelegenheid en economische impact van participatiemaatschappijen is te vinden onder "Werkgelegenheid".

Overig onderzoek
Naast het eigen marktonderzoek verleent de NVP ook geregeld ondersteuning aan onderzoek van geassocieerden, wetenschappers of anderen.