Disclaimer


De inhoud van deze website is met zorgvuldigheid samengesteld. Op het gebruik van deze website zijn de navolgende algemene voorwaarden toepasselijk, door gebruik van deze website wordt u geacht kennis te hebben genoemde van voornoemde algemene voorwaarden en deze te hebben aanvaard.

De NVP staat niet in voor de juistheid van de op haar website aangeboden informatie en documenten; in geen geval is de NVP aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten.

Bent u van mening dat deze website onjuiste informatie bevat? Wij horen het graag! Neem contact met ons op via info@nvp.nl.