ADVANCED TRAINING MANAGEMENTBEOORDELING PE

7 NOVEMBER EN 21 NOVEMBER 2024
Tijd | 12:00 – 17.00 (7/11) 13:00 – 18:00 (21/11)
Locatie | Rosarium - Amsterdam
Kosten | €595,-

 

Inhoud

Wil jij beter bepalen wat er qua management nodig is in een bepaalde fase waarin een portfoliobedrijf zich bevindt? Dan biedt deze training uitkomst. In twee dagdelen wordt op interactieve wijze nieuwe inzichten verkregen, aan vaardigheden gewerkt en tools aangeleerd om betere beslissingen te nemen ten aanzien van selectie- en ontwikkelvraagstukken op directieniveau. Deelnemers gaan aan de slag met eigen concrete praktijksituaties waardoor theorie en realiteit aan elkaar gekoppeld worden en de training direct rendement oplevert. Uiteraard wordt vertrouwelijkheid gewaarborgd. De training wordt begeleid door consultants van Quaestus Executive Leadership met ruime ervaring in het helpen versterken van het management van mid-market bedrijven.

Leerdoelen

  • Inzicht in leiderschapsrollen die tot groei en innovatie leiden.
  • Weten welk type leider wanneer voor welke positie geschikt is.
  • Helder welke competenties specifiek voor MT-posities bij portfoliobedrijven cruciaal zijn en in staat deze middels een gestructureerde gesprekstechniek te meten.
  • Kunnen koppelen van het (value creation) plan voor het portfoliobedrijf aan werving- en selectiebeleid voor directieposities.
  • De kenmerken van moderne high performance teams kennen en kunnen bepalen wat er nodig is om een managementteam (nog) beter te laten presteren.

Programma
Tijdens de eerste sessie staat de individuele leider centraal. Er wordt een wetenschappelijk onderbouwd en tegelijkertijd handzaam model geïntroduceerd dat inzicht geeft in de verschillende rollen die een leider in meer en mindere mate te vervullen heeft afhankelijk van de uitdaging die er bij het portfoliobedrijf ligt. Er wordt stil gestaan bij specifieke competenties die voor een leider van een portfoliobedrijf extra van belang zijn en hoe je deze kunt beoordelen. Daarnaast zal een performance-based selectiemethode worden behandeld en toegepast.

In de tweede bijeenkomst wordt gefocust op het leiderschapsteam. Geen enkele directeur is perfect en kan alles alleen. Het gaat om het zorgvuldig samenstellen en optimaal laten functioneren van een complementaire directie. Wat teams wel of niet succesvol maakt zal in dit dagdeel besproken worden. Deelnemers gaan vervolgens de aangereikte methodiek toepassen op hun eigen praktijk waarbij helder wordt waarom het ene managementteam goed presteert en het andere niet. Ook wordt er een instrument geïntroduceerd waarmee bepaald kan worden in welke stadium van ontwikkeling een leiderschapsteam zich bevindt en welke interventie het beste kan worden toegepast. Tot slot wordt er gekeken naar het toenemende belang van diversiteit en inclusiviteit.

Bekijk hier het volledige programma

Praktische informatie

Voor wie?
Partners, directors en investment managers van PE firms en geassocieerd leden.

Trainingsdata

  • 7 november 2024 | 12:00 - 17:00 uur, ontvangst met lunch
  • 21 november 2024 | 13:00 - 18:00 uur, incl. borrel

Locatie
Rosarium Amstelpark 1, Europaboulevard, 1083 HZ AMSTERDAM

Groepsgrootte
maximaal 20 deelnemers

Opleidingsduur
2 dagdelen.

Kosten
€ 595,-

Contact
Voor meer informatie kunt u per e-mail contact opnemen met de NVP Academy (academy@nvp.nl) of bel +31 (0)20 571 22 70.

Noot: deze training is onderdeel van het NVP Certified traject.


As our course participants often work in international firms, the language in which the course is determined by the registrations. We offer courses in Dutch and English.