Belangenbehartiging


De belangrijkste doelstelling van de NVP is het behartigen van belangen van participatiemaatschappijen bij stakeholders als politici, media, beleggers, ondernemers, toezichthouders etc. Zo wordt gewerkt aan een beter investeringsklimaat voor participatiemaatschappijen in Nederland.

Dit kan bijvoorbeeld door het gesprek aan te gaan met journalisten, uit te leggen hoe de sector werkt, en zo positief bij te dragen aan het imago en de bekendheid van participatiemaatschappijen. Een ander voorbeeld is het informeren van ondernemers over de mogelijkheden van participatiemaatschappijen bij ondernemingsfinanciering. Of het gesprek aangaan met professionele beleggers over de mogelijkheden om te beleggen in fondsen van leden.

Maar ook op de achtergrond is de NVP betrokken bij allerlei relevante wetgevings- en uitvoeringstrajecten op zowel Nederlands als Europees niveau. Zo heeft de NVP er onder andere aan bijgedragen dat:

  • De bewaarder voor volledig onder toezicht staande partijen een meer op maat gemaakte rol heeft, en niet een volledige ‘’custodian’’ hoeft te zijn;
  • Er een praktische Europese definitie van pre-marketing is gekomen;
  • Het praktisch blijft om diensten te delegeren;
  • Gebruikers van het EuVECA label geen rekeningen van buitenlandse toezichthouders meer ontvangen voor het ‘’paspoorten’’ van hun label;
  • De omvang van bedrijven waarin geïnvesteerd mag worden onder EuVECA verhoogd is van 250 naar 499 werknemers;
  • De btw-positie van fondsmanagers die opereren onder het AIFMD-registratieregime is vastgesteld;
  • Rapportages aan toezichthouders en belastingautoriteiten (o.a. FATCA/CRS) meer afgesteld zijn op de organisaties van participatiemaatschappijen;
  • De totstandkoming en aanpassingen in de Seed Capital regeling en het Dutch Venture Initiative.

De NVP doet dit samen met haar Europese partners, in het bijzonder Invest Europe. Inhoudelijke ondersteuning aan het NVP-bureau komt van de commissies waar experts van zowel leden als geassocieerden van de NVP in zitten.