Verantwoord investeren


Verantwoord investeren staat voor de NVP en haar leden hoog in het vaandel. 

Duurzaamheid en diversiteit zijn niet alleen belangrijke maatschappelijke thema’s maar kunnen ook een bijdrage leveren aan het succes van ondernemingen.
Het speelt daarom een steeds belangrijkere rol bij de selectie en het beheer van bedrijven. Een in de investeringswereld veelgebruikte term voor duurzaamheid is ‘ESG’ (Environmental, Social & Governance). Het houdt in dat factoren als energieverbruik, klimaat, gezondheid, veiligheid en goed ondernemingsbestuur worden meegewogen in het hele investeringsproces – van selectie tot exit.

Daarnaast houden NVP leden zich natuurlijk aan bestaande wet- en regelgeving. Om ethisch gedrag te waarborgen en onderling vertrouwen te bevorderen volgen leden de gedragscode en (internationale) professionele standaarden en handvatten voor duurzaamheid en diversiteit. Zo dragen de NVP en haar leden bij aan het versterken van de relatie tussen participatiemaatschappijen, beleggers, portefeuillebedrijven en de maatschappij. 

Duurzaamheid en diversiteit
Verantwoord investeren betekent ook dat er rekening wordt gehouden met duurzaamheid en diversiteit. Onder duurzaamheid vallen alle aspecten die te maken hebben met milieu, sociale verantwoordelijkheden en verantwoord bestuur (of ESG – Environmental, Social, Governance). Met diversiteit wordt bedoeld dat investeerders zich inzetten voor diversere teams, gebaseerd op o.a. leeftijd, geslacht, cultuur etc. Hiervoor zijn verschillende handvatten. 

Gedragscodes en professionele standaarden
Alle (nieuwe) leden van de NVP dienen zich te houden aan de NVP-gedragscode. Deze werd al in 1986 voor het eerst opgesteld en is voor het laatst in 2020 geactualiseerd. In de gedragscode zijn duidelijke afspraken gemaakt over hoe door leden van de NVP wordt gehandeld. 

Voor de toepassing van de gedragscode maken zij gebruik van het ‘Invest Europe Handbook of Professional Standards’. Dit handboek bevat de meest actuele uitgangspunten rond governance, transparantie, verantwoordelijkheid en rapportage aan beleggers. Dit handboek wordt regelmatig bijgewerkt in samenspraak met zowel de investeerders als de beleggers die lid zijn van Invest Europe. 

Daarnaast zijn er andere standaarden die participatiemaatschappijen volgen zoals standaarden die zijn opgesteld door institutionele beleggers of standaarden die zijn opgesteld door de Verenigde Naties.