Professionele standaarden

Participatiemaatschappijen acteren in een sterk ingekaderd speelveld. Allereerst houden leden zich natuurlijk aan de wet. Daarnaast zijn er een reeks aan professionele standaarden waar participatiemaatschappijen aan moeten voldoen. Denk daarbij onder andere aan de door de Nederlandse sector zelf gecreëerde gedragscode. Of het door de Europese sector gemaakte 'professionele standaarden handboek'. Echter ook internationale pensioenfondsen, de beleggers, hebben standaarden opgesteld waar participatiemaatschappijen zich aan houden.

Het feit dat NVP-leden zich commiteren aan al deze professionele standaarden geeft aan hoezeer participatiemaatschappijen waarde hechten aan het nastreven van de allerhoogste kwaliteit. De standaarden worden regelmatig geactualiseerd en zijn vaak onderwerp van gesprek tijdens cursussen en opleidingen en bij evenementen of ALV's.