Professionele standaarden

Participatiemaatschappijen acteren in een sterk ingekaderd speelveld. Allereerst houden leden zich natuurlijk aan de wet. Daarnaast zijn er een reeks aan professionele standaarden waar participatiemaatschappijen aan moeten voldoen. Denk daarbij onder andere aan de door de Nederlandse sector zelf gecreëerde gedragscode. Of het door de Europese sector gemaakte 'professionele standaarden handboek'.  Daarnaast heeft de NVP een aantal praktische standaarden en handvatten ontwikkelt voor leden. Bijvoorbeeld een standaard-NDA en een invulinstructie voor het 'Key Information Document'. 

De standaarden worden regelmatig geactualiseerd en zijn vaak onderwerp van gesprek tijdens cursussen en opleidingen en bij evenementen of ALV's.