Commissie Diversiteit

Recentelijk hebben wij de NVP Commissie Diversiteit in het leven geroepen. De commissie bestaat uit business professionals en wordt voorgezeten door onze bestuursvoorzitter Annemarie Jorritsma. Samen met het NVP-bureau zet de commissie zich in voor een meer diverse sector. Dit gebeurt onder andere door het delen van informatie over diversiteit binnen de sector en het organiseren van (kennis)sessies voor onze leden waarin ruimte is om ervaringen en tips met elkaar te delen.

Neem voor meer informatie over de Commissie Diversiteit contact met ons op via info@nvp.nl.