Vrouwelijke rolmodellen

Eind 2018 kopte het FD "Investeringsfondsen stappen zelden in start-ups van vrouwen". Het blijkt dat investeerders vooral gaan voor bedrijven die geleid worden door mannen.

Hoewel een kleine inventarisatie onder VC-leden van de NVP iets positievere percentages laat zien (gemiddeld 8,3% van de portfoliobedrijven heeft een vrouwelijke founder en gemiddeld 21,3% van de portfoliobedrijven heeft op het moment van investeren een gemengd managementteam), is het een feit dat vrouwelijke ondernemers zich maar mondjesmaat melden. 

Tijd om hier verandering in te brengen! 

In een serie portretten komen vrouwelijke rolmodellen aan het woord die venture capital hebben opgehaald. Zij vertellen wat venture capital hun bedrijf gebracht heeft en welke adviezen zij hebben voor andere (vrouwelijke) ondernemers.