UPDATE: NVP Key Information Document

NVP “Key Information Document” (KID)
Alle onder het AIFM-(registratie)regime opererende participatiemaatschappijen hebben van de AFM de wettelijke plicht een Key Information Document (KID) op te stellen als zij deelnemingen in hun fonds aanbieden aan niet-professionele beleggers. Een niet-professionele belegger is in dit verband iedereen die niet kwalificeert als een professionele belegger volgens de MiFID-definitie. Dit zijn beleggers waarvan verondersteld wordt dat zij de kennis, ervaring en deskundigheid bezitten om zelf beleggingsbeslissingen te nemen en de daaraan verbonden risico’s kunnen inschatten. Het gaat hierbij om partijen zoals banken, beleggingsondernemingen, pensioenfondsen, nationale overheden en grote ondernemingen. Niet-professionele beleggers kunnen zich op hun eigen verzoek in bepaalde gevallen toch als professionele belegger laten classificeren. 

Het KID verschaft beleggers informatie over onder andere de beleggingsstrategie, het risicoprofiel en het fondsmanagement van de belegging. Het format van het KID is juridisch vastgelegd en van toepassing op alle beleggingstrategieën. Omdat private equity en venture capital in hun beleggingseigenschappen behoorlijk afwijken van de meeste andere gangbare beleggingen, levert het correct invullen van een KID in de praktijk nogal wat hoofdbrekens op.

Een werkgroep van de NVP Legal & Regulatory commissie heeft daarom een invulinstructie met uitgebreide juridische voet- en eindnoten geproduceerd. Dit document is zeker geen bindende instructie, maar kan een handige leidraad zijn. Een korte presentatie over het KID is hier beschikbaar. 

UPDATE: per 1-1-2023 gelden er aangepaste regels. Download daarom hier de aangepaste invulinstructie (inclusief kleine toevoeging ter verduidelijking van februari 2024).

Speciale dank gaat uit naar Van Campen Liem. En aan Finnius, De Brauw Blackstone Westbroek en Houthoff voor hun meelezen en inhoudelijke commentaar.