Toolkit MVL

Onlangs heeft de NVP de ontwikkeling van de recent hernieuwde toolkit maatschappelijk verantwoord licentiëren (MVL) onderschreven. Deze toolkit is een initiatief van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra. De (ontwikkeling van de) toolkit kan worden gezien als een goede vervolgstap in de vertaalslag van academische kennis naar waardevolle producten en diensten. Voor de NVP leden die zich veelal bezighouden met spin-outs kan de toolkit dienen als framework/guidance als het gaat om standaardisering van licenties. Dit laat onverlet dat men zich ervan bewust dient te zijn dat iedere deal maatwerk vereist en de toolkit op die manier enkel als leidraad kan dienen 

Nogmaals veel dank aan Arno de Wilde (LSP) die zich namens de NVP heeft ingezet voor de totstandkoming van de gewijzigde toolkit.

Voor het opvragen van de toolkit, of bij vragen of opmerkingen, mail je naar info@nvp.nl