Sectorinitiatieven

De NVP volgt verschillende sectorinitiatieven die bijdragen aan de diversiteit binnen de sector.

Level 20
Level 20 is een initiatief uit 2015 dat diversiteit binnen de private equity en venture capital sector wil vergroten. De focus ligt onder andere bij het verrichten van onderzoek naar diversiteit, het bijeenbrengen van vrouwelijke senior professionals met meer senior rolmodellen uit de sector in de vorm van een mentorprogramma, de ontwikkeling van vrouwelijke rolmodellen en het organiseren van verschillende evenementen specifiek gericht op het versterken van de aanwezigheid van vrouwen in seniorposities in de sector. Aanleiding voor de oprichting van Level20 was de conclusie toendertijd dat slechts 5 procent van de seniorposities in de sector Europees bezien bekleed werden door vrouwen. Het doel dat Level20 zich heeft gesteld is om het percentage naar ten minste 20 procent te krijgen.

#FundRight
#FundRight is een initiatief van, in eerste instantie, 25 Nederlandse durfinvesteerders en TechLeap.nl. Onder leiding van Constantijn van Oranje ondertekenden verschillende Nederlandse durfinvesteerders het Diversity Statement van TechLeap.nl. Het initiatief gaat uit van gelijke toegang tot financiering en kansen voor alle oprichters, ongeacht achtergrond of geslacht. Dat dit nu nog niet zo is, blijkt uit het feit dat twee jaar geleden slechts 1,6 procent van alle venture capital-investeringen in Nederland ging naar bedrijven die waren opgericht en geleid door vrouwen. In datzelfde jaar werd dankzij een onderzoek al duidelijk dat mannelijke ondernemers vijf keer meer kapitaal ophalen dan vrouwen.

Talent naar de Top
In haar missie om diversiteit en inclusiviteit in de top de norm te maken, ondersteunt Talent naar de Top (TNDT) organisaties op de volgende drie manieren:

  • Organisaties ondertekenen het Charter Talent waarin zij hun commitment en doelstelling vastleggen, die door TNDT vervolgens jaarlijks op voortgang worden gemonitord,
  • De TNDT-community – bestaande uit organisaties die het Charter Talent hebben ondertekend – kunnen dankzij de cross company’s programma’s en bijeenkomsten die door TNDT worden georganiseerd, samen komen om elkaar te inspireren en motiveren en tot slot 
  • Biedt TNDT advies en training gericht op het versterken van inclusief leiderschap. TNDT staat voor “geen diversiteit zonder inclusiviteit”.

De NVP onderschrijft het belang van initiatieven zoals TNDT en nodigt je uit de website van TNDT te bezoeken voor meer informatie.

Neem voor vragen over de verschillende sectorinitiatieven vooral contact met ons op via info@nvp.nl