Ondernemingsraden & Participatiemaatschappijen

Ondernemingsraden zijn een belangrijke partner voor participatiemaatschappijen. Om de ambities van participatiemaatschappijen te realiseren is immers een goede samenwerking tussen aandeelhouders, bestuur en werknemers essentieel. Daarom is een goed functionerende en voorbereide ondernemingsraad cruciaal. 

Een overname is ingewikkelde materie. Voor ondernemingsraden van ondernemingen die voor het eerst te maken krijgen met een participatiemaatschappij als aandeelhouder schreef de NVP het document ‘Ondernemingsraden en participatiemaatschappijen: adviezen uit de praktijk’. Dit document brengt de verschillende fases van een overname in kaart en geeft suggesties voor wat de ondernemingsraad op welk moment kan doen. 

Het document is in boekvorm te verkrijgen bij de NVP en hieronder gratis te downloaden.