Verantwoord investeren


Data

Verschillende internationale onderzoeken onderstrepen de meerwaarde van meer diversiteit binnen de private equity en venture capital-sector. Kijk voor de meest recente cijfers op de volgende websites:

Meer vrouwen werkzaam in private equity en venture capital
Level 20, PGGM en de NVP voerden in 2022 een desktopstudie uit naar genderdiversiteit onder investeringsprofessionals bij 171 participatiemaatschappijen in Nederland. Naar aanleiding van het onderzoek publiceerden we onderstaand persbericht:

Er gaan steeds meer vrouwen werken in de private equity en venture capital industrie. Afgelopen jaar bestond 29% van de toename van investment professionals uit vrouwen[1]. Dit blijkt uit een desktopstudie die Level 20, PGGM en de NVP hebben uitgevoerd naar genderdiversiteit onder investeringsprofessionals bij 171 participatiemaatschappijen in Nederland.  ‘Deze cijfers zijn buitengewoon bemoedigend’, aldus Annemarie Jorritsma, Voorzitter van de NVP. ‘Wij hebben ons de afgelopen jaren hard ingezet om meer vrouwen aan te trekken. Dat nu 29% van de nieuwe aanwas vrouw is, betekent dat de sector resultaten boekt. Daar ben ik trots op.’ Lees hier het hele persbericht. Cilian Jansen Verplanke van Karmijn Kapitaal werd geïnterviewd door M&A magazine. Lees het interview hier


[1] Gebaseerd op de ontwikkeling bij 171 fondsmanagers

De resultaten van het onderzoek zijn opvraagbaar bij de NVP en Level20.