Verantwoord investeren


Richtlijnen

Er is een reeks aan nationale en internationale richtlijnen voor participatiemaatschappijen. Hieronder vind je links naar relevante ESG-gerelateerde richtlijnen.

ESG Disclosure Framework
Meer dan 40 institutionele beleggers (LP's), 20 brancheverenigingen en 10 participatiemaatschappijen uit verschillende landen hebben samengewerkt aan de ESG Disclosure Framework. Dit is ontwikkeld om participatiemaatschappijen te helpen in het opzetten van ESG beleid en hierover op een gestandaardiseerde manier te rapporteren. In Nederland wordt het gesteund door AlpInvest, APG Asset Management, Blue Sky Group, MN, PGGM, Robeco Private Equity, SPF Beheer, Syntrus Achmea en de NVP. Het ESG Disclosure Framework is complementair aan de IPEV Reporting Guidelines en de ILPA Quarterly Reporting Standards en goed verenigbaar met de aankomende UN PRI Reporting & Assessment Survey. 

UN Principles for Responsible Investment (PRI) 
De PRI zijn zes principes die tot doel hebben beleggers in alle activaklassen te helpen bij het integreren van Environmental, Social and Governance kwesties in investeringsbesluitvorming en eigendomspraktijken.
Er zijn in totaal zo'n 900 ondertekenaars van deze principes: vermogensbezitters, vermogensbeheerders en serviceorganisaties. 

De UN PRI heeft een speciale Private Equity Workstream die documenten publiceert over verantwoord beleggen in private equity, bijvoorbeeld:

Invest Europe
De Europese branchevereniging Invest Europe heeft meerdere initatieven en richtlijnen ontwikkeld om duurzaamheid op de agenda te zetten. 

American Investment Council Guidelines for Responsible Investing
Leden van the American Investment Council hebben een reeks uitgebreide richtlijnen voor verantwoord beleggen aangenomen die zij toepassen voordat zij in bedrijven investeren en die zij blijven voortzetten tijdens de eigendomsperiode. De richtlijnen hebben betrekking op milieu, gezondheid, veiligheid, arbeid, bestuur en sociale kwesties,

The UN Global Compact
Het UN Global Compact is bedoeld voor bedrijven die zich inzetten voor duurzaamheid en verantwoord ondernemen. Het biedt zowel een beleidsplatform als een praktisch kader. Het is gebaseerd op 10 universeel aanvaarde principes op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding en biedt een breed spectrum aan managementtools, middelen en actuele programma's.

The Walker Guidelines 
De Walker Guideluines zijn een reeks richtlijnen voor openbaarmaking en transparantie in (Britse) private equity, gepubliceerd in 2007, die van toepassing is op portefeuillemaatschappijen, private equity-industrie en handelsorganisaties (BVCA).