NVP Gedragscode

De NVP kent sinds 1986 een gedragscode. In 2020 is deze geactualiseerd. De gedragscode is gebaseerd op vijf algemene principes die door de leden van de NVP onderschreven worden en leidend zijn in het dagelijks handelen:
  • Een participatiemaatschappij handelt maatschappelijk bewust
  • Een participatiemaatschappij heeft een lange investeringshorizon
  • Een participatiemaatschappij communiceert open
  • Een participatiemaatschappij respecteert vertrouwelijkheid
  • Een participatiemaatschappij houdt zich aan de regels
Voor de toepassing van de principes verwijzen we naar de best practices van de Invest Europe Handbook of Professional Standards.
 
De volledige NVP-gedragscode is hier te downloaden. Bijgesloten zijn ook de NVP-lidmaatschapscode die richtlijnen geeft specifiek voor het NVP-lidmaatschap, uitgebreide internationale best practices, rapportagestandaarden aan beleggers, een handreiking voor placement agents, en de IPEV-waarderingsrichtlijnen.