Verantwoord investeren


Duurzaamheid

Duurzaamheidsaspecten spelen een steeds belangrijkere rol bij de selectie en het beheer van bedrijven. Een in de investeringswereld veelgebruikte term voor duurzaamheid is ‘ESG’ (Environmental, Social & Governance). Het houdt in dat factoren als energieverbruik, klimaat, gezondheid, veiligheid en goed ondernemingsbestuur worden meegewogen. 

ESG staat voor het zoeken naar een balans tussen financieel economische resultaten, transparantie, sociale belangen en het milieu. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat een goede  balans leidt tot betere resultaten voor zowel het bedrijf, de investeerders als de samenleving.

De leden van de NVP zijn de afgelopen jaren een steeds grotere rol in de economie gaan spelen. Die rol brengt een maatschappelijke verantwoordelijkheid met zich mee. Dat betekent dat participatiemaatschappijen steeds meer rekening houden met duurzaamheid in hun investeringsselectie en bij het beheer van hun bedrijven.

In het gehele investeringsproces – van selectie tot exit – kan duurzaamheid een rol spelen. Doordat participatiemaatschappijen in de regel nauw bij portefeuillebedrijven betrokken zijn, hebben zij alles in huis om invulling te geven aan duurzaam investeren. Duurzaamheid kan een belangrijke bijdrage leveren aan het succes van ondernemingen en dus waardecreatie.

Er zijn inmiddels veel nationale en internationale richtlijnen, frameworks en andere initiatieven ontwikkeld om duurzaamheid onder de aandacht te brengen van participatiemaatschappijen en handvatten te geven dit te integreren in hun investeringsproces. In Nederland heeft de Responsible Investment Committee van de NVP een jaarlijkse NVP ESG Award in het leven geroepen. Om kennisoverdracht te bevorderen worden er ontbijtsessies, webinars, ESG-trainingen en werkbezoeken bij portefeuillebedrijven georganiseerd. Zo organiseerde de NVP in juni 2021 de NVP ESG Maand, waarin we vier weken lang elke week diverse ESG onderwerpen belichtten in webinars. De NVP heeft daarnaast een praktische handleiding Duurzaamheid in Private Equity: Waardecreatie door ESG opgesteld. Hierin wordt uiteengezet hoe de NVP naar duurzaamheid kijkt en welke kansen dit biedt, vooral op het gebied van risicomanagement en waardecreatie. Ook stimuleert de NVP het doen van onderzoek. Een interessant internationaal initiatief is B Corps, een organisatie die certificaten uitdeelt aan bedrijven die vrijwillig de hoogste standaarden naleven op het gebied van transparantie en duurzaamheid. 

Heb je ideeën over duurzaamheid of wil je meer weten over de commissie of bovenstaande initiatieven? Neem dan contact op met Marc van Voorst tot Voorst via vanvoorst@nvp.nl