Verantwoord investeren


Duurzaamheid

Duurzaamheid speelt een steeds belangrijkere rol bij de selectie en het beheer van bedrijven. Een in de investeringswereld veelgebruikte term voor duurzaamheid is ‘ESG’ (Environmental, Social & Governance). Het houdt in dat factoren als energieverbruik, klimaat, gezondheid, veiligheid en goed ondernemingsbestuur worden meegewogen. 

ESG staat voor het zoeken naar een balans tussen financieel economische resultaten, transparantie, sociale belangen en het milieu. Er is steeds meer onderbouwing voor de stelling dat die balans leidt tot betere resultaten voor zowel het bedrijf, de investeerders als de samenleving.

De leden van de NVP zijn de afgelopen jaren een steeds grotere rol in de economie gaan spelen. Die rol brengt een maatschappelijke verantwoordelijkheid met zich mee. Dat betekent dat participatiemaatschappijen steeds meer rekening houden met duurzaamheid in hun investeringsselectie en bij het beheer van hun bedrijven.

Het gehele investeringsproces – van selectie tot exit – biedt mogelijkheden voor duurzaamheid. Participatiemaatschappijen hebben alles in huis om invulling te geven aan duurzaam investeren. Duurzaamheid kan een belangrijke bijdrage leveren aan het succes van ondernemingen en dus waardecreatie.

Er zijn geen juridische of wettelijke kaders voor goed ESG-beleid. Toch zijn er veel nationale en internationale richtlijnen, frameworks en andere initiatieven ontwikkeld om duurzaamheid onder de aandacht te brengen van participatiemaatschappijen. In Nederland heeft de Responsible Investment Committee van de NVP een jaarlijkse NVP ESG Award in het leven geroepen. Om kennisoverdracht te bevorderen worden er ontbijtsessies, ESG-trainingen en werkbezoeken bij portefeuillebedrijven georganiseerd. De NVP heeft daarnaast een praktische handleiding 'Duurzaamheid in Private Equity: Waardecreatie door ESG' opgesteld. Hierin wordt uiteengezet hoe de NVP naar duurzaamheid kijkt en welke kansen dit biedt, vooral op het gebied van risicomanagement en waardecreatie. In 2016 deed PwC samen met de NVP het onderzoek 'Verantwoord beleggen en investeren'. Wij blijven het doen van onderzoek stimuleren. Tot slot is er de ESG-klankbordgroep die, op afroep, bij elkaar komt om van elkaar te leren hoe je ESG-beleid goed vormgeeft. 

Heb je ideeën over duurzaamheid of wil je meer weten over de commissie of bovenstaande initiatieven? Neem dan contact op met Marc van Voorst tot Voorst via vanvoorst@nvp.nl