Standaard NDAs

Bij transacties worden veelal geheimhoudingsovereenkomsten of Non-disclosure Agreements (NDAs) getekend. Deze documenten zijn complex en tijdrovend om op te stellen. 
 
Om dit te verlichten heeft een werkgroep van Houthoff en Loyens & Loeff van de NVP Legal & Regulatory commissie in 2021 een aantal NVP standaard-NDAs ontworpen. De standaard-NDA is bedoeld als een handreiking, geen dwingend model. Eén type document is ontworpen voor één-op-één situaties, een andere versie is voor veilingen met meerdere partijen.

Voor beide soorten NDAs zijn nu zowel een Nederlandstalige als een Engelstalige tekst beschikbaar. Tevens zijn er enkele inhoudelijke aanpassingen gemaakt naar aanleiding van opmerkingen van leden.

Speciale dank gaat uit voor de inzet van Houthoff en Loyens & Loeff voor het tot stand komen van deze documenten.

Nederlands
Biedingsproces, eenzijdige disclosure  
Biedingsproces, wederkerige disclosure
Eén-op-één process, eenzijdige disclosure
Eén-op-één process, wederkerige disclosure

Biedingsproces, eenzijdige disclosure [zonder NVP opmaak]  
Biedingsproces, wederkerige disclosure [zonder NVP opmaak]  
Eén-op-één process, eenzijdige disclosure [zonder NVP opmaak]    
Eén-op-één process, wederkerige disclosure [zonder NVP opmaak]  

English
Auction process, one-way disclosure
Auction process, two-way disclosure
One-on-one process, one-way disclosure
One-on-one process, two-way disclosure

Auction process, one-way disclosure [clean layout]
Auction process, two-way disclosure [clean layout]
One-on-one process, one-way disclosure [clean layout]
One-on-one process, two-way disclosure [clean layout]