Verantwoord investeren


Diversiteit

De NVP vindt vergroting van diversiteit - in de breedste zin van het woord - binnen de sector belangrijk. Volgens bestuursvoorzitter Annemarie Jorritsma behalen diverse teams betere resultaten, maar is het goed te realiseren dat diversiteit draait om meer dan alleen de man-vrouw verhoudingen.

Om zo goed mogelijk in te zetten op een diverse sector hebben wij recent de Commissie Diversiteit in het leven geroepen. Daarnaast volgen we nauwgezet verschillende sectorinitiatieven en laten we vrouwelijke ondernemers aan het woord die venture capital hebben opgehaald.