Deepdive in anti-witwaswetgeving (AML) voor beheerders van beleggingsinstellingen; uitvoering beleid

11 APRIL 2024
Tijd | 13:00 – 17:00
Locatie | Rosarium - Amsterdam
Kosten | €370,-


Inleiding
Anti-witwaswetgeving is in Europa en op nationaal niveau volop in beweging. De juiste uitvoering van beleid is van groot belang voor het opstellen van een volledige risico analyse en het signaleren van eventuele ongebruikelijke transacties.
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is van toepassing op vergunningplichtige en niet-vergunningplichtige beheerders. De toezichthouder AFM intensiveert onderzoek op een juiste naleving van de wettelijke verplichtingen. 

Door het volgen van deze bijeenkomst wordt voldaan aan de periodieke opleidingsplicht als bedoeld in art. 35 Wwft.

Leerdoelen
Het opstellen van een risicoprofiel en een risico analyse van een cliënt op basis van het beleid en de daarop gebaseerde uitvraag. Het concreet invulling geven aan de verschillende onderdelen van het cliëntenonderzoek, waaronder de vaststelling van de UBO's en herkomst van middelen/vermogen, met aandacht voor internationale structuren.
De bijeenkomst wordt mede vormgegeven op basis van zelf ingebrachte praktijkvoorbeelden die uiterlijk een week voor de bijeenkomst kunnen worden ingezonden. Tijdens de bijeenkomst is er voldoende ruimte voor vragen.

Inhoud training

  • Opstellen van een risico analyse in het licht van beleid en de uitvraag
  • Vaststellen wie cliënt is en de rol van de tussenpersoon
  • Identificeren en verifiëren UBO bij verschillende rechtsvormen en in verschillende jurisdicties
  • Invulling soorten cliëntenonderzoek met aandacht voor verscherpt onderzoek (art. 8-9 Wwft)
  • Wijze van gegevensverwerking (opvragen, opslaan en bewaren)

Praktische zaken

Voor wie
Hoofd compliance en bestuurders van beheerders van private equity en venture capital beleggingsinstellingen.

Trainingsdata
11 april 2024 13.00 – 17.00 uur, aansluitend borrel

Locatie
Rosarium Amstelpark 1, Europaboulevard, 1083 HZ AMSTERDAM

Kosten
€ 370,-

Groepsgrootte
maximaal 20 deelnemers

Opleidingsduur
1 dagdeel

Contact
Voor meer informatie kunt u per e-mail contact opnemen met de NVP Academy (academy@nvp.nl) of bel +31 (0)20 571 22 70.