Over ons


Commissie Zorg

De Commissie Zorg komt ad hoc bij elkaar als er aanleiding toe is door bijvoorbeeld voorgestelde wetsvoorstellen of actualiteiten aangaande investeren in de zorg. Daarnaast fungeert zij als klankbord voor het NVP-bureau.