Commissie Venture Capital

De Commissie Venture Capital geeft vorm aan de plannen die het NVP-bestuur uitzet op het gebied van venture capital. Dankzij de kennis en ervaring van de commissieleden kan de commissie dienen als klankbord voor alle onderwerpen die actueel zijn in de Nederlandse venture capital sector. Zo kan de NVP de belangen van haar venture capital leden optimaal behartigen in de vorm van o.a. lobby en opleidingen. Mede door de diverse samenstelling kan deze commissie de NVP breed adviseren. De commissie komt ongeveer 6 keer per jaar bijeen en wordt in haar werkzaamheden ondersteund door de Director Venture Capital van de NVP.