Over ons


Bestuur

Het bestuur van de NVP zet het beleid en daarmee de koers van de vereniging uit. Zij komt regelmatig met het NVP-bureau bijeen in bestuursvergaderingen. Het bestuur kent 6 leden die worden geïnstalleerd tijdens de ALV. Het bestuur legt jaarlijks via het jaarverslag en de jaarrekening verantwoording af aan de leden van de NVP. Het bestuur staat onder leiding van voorzitter Annemarie Jorritsma. Zij is in die hoedanigheid het gezicht naar buiten.

Roland Graaf
Bencis | Penningmeester

Mels Huige
Active Capital Company

Annemarie Jorittsma
Voorzitter

Robbert van Kampen
Bolster Investment Partners

Francis Quint
Rabo Investments

René Savelsberg
SET Ventures | Plv. Voorzitter