Commissie Legal & Regulatory

De Commissie Legal & Regulatory is een brede afspiegeling van zowel investeerders als de juridische en regulatoire adviespraktijk werkzaam in private equity en venture capital. Zij houdt zich o.a. bezig met het reageren op (Europese) wetgevingsvoorstellen, onderlinge kennisuitwisseling over bepaalde standpunten, het maken van sectorspecifieke standaarden en handreikingen, en werkt als klankbord voor het NVP-bureau. De commissie vergadert vier keer per jaar, en brengt geregeld updates uit naar de leden van de NVP.

 

Nieuws uit de NVP Legal & Regulatory commissie 25-10-2022

Tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit het UBO-register naar aanleiding van uitspraak EU Hof 28-11-2022

Opvolging uitspraak Hof van Justitie EU over het UBO-register 23-1-2023