Commissie Legal & Regulatory

De Commissie Legal & Regulatory is een brede afspiegeling van zowel investeerders als de juridische en regulatoire adviespraktijk werkzaam in private equity en venture capital. Zij houdt zich o.a. bezig met het reageren op (Europese) wetgevingsvoorstellen, onderlinge kennisuitwisseling over bepaalde standpunten, het maken van sectorspecifieke standaarden en handreikingen, en fungeert als klankbord voor het NVP bureau.