Compliance Klankbord

Het Compliance Klankbord is een forum waar compliance officers, legal counsels en CFO's van onze grootste tot aan kleinste private equity en venture capital leden samenkomen om kennis en ervaringen uit te wisselen op het gebied van compliance, in een veilige en niet-concurrentiegevoelige omgeving. Het Compliance Klankbord komt iedere vijf weken (digitaal) samen en wordt gefaciliteerd en begeleid door de NVP. Meer weten over het klankbord of interesse om deel te nemen? Contacteer dan Felix Zwart of Mashid Mojabi via info@nvp.nl.

De Compliance Klankbord is een toegankelijk voor private equity en venture capital leden, niet geassocieerde leden.