Over ons


Doel NVP

Wij versterken slim kapitaal

Onze inzet voor verantwoord aandeelhouderschap
De NVP werkt aan een beter investeringsklimaat in Nederland. We behartigen belangen en dragen bij aan onderzoek en professionalisering van private equity & venture capital. We stellen investeerders in staat om startups, scaleups, MKBers en andere ondernemers die groei ambiëren betere toegang tot kapitaal te bieden. Het doel is innovatieve, diverse en duurzame bedrijven te bouwen die bijdragen aan een sterke economie. Dit komt ten goede aan consumenten, werknemers, pensioengerechtigden en aandeelhouders.

Belangenbehartiging
De NVP zet zich in voor het vergroten van de bekendheid en het versterken en verbeteren van het investerings- en vestigingsklimaat voor participatiemaatschappijen in Nederland. Dit doet zij door de rol en het nut van participatiemaatschappijen toe te lichten bij stakeholders als ministeries, toezichthouders, politiek, media etc.

Onderzoek
De rol en het nut van de sector kan goed inzichtelijk worden gemaakt met feiten en cijfers. Jaarlijks wordt een groot onderzoek gedaan naar de sector. Hiermee wordt antwoord gegeven op belangrijke vragen die inzichtelijk maken hoe participatiemaatschappijen bijdragen aan BV Nederland. 

Professionalisering
De sector is constant in beweging. Jonge starters en de experts die er werken moeten zich daarom constant blijven ontwikkelen. Het ontwikkelen en verder professionaliseren van de sector is daarom één van de doelstellingen van de NVP. De NVP Academy organiseert daarom een veelheid aan informatiedagen en opleidingen. Deze opleidingen worden gegeven door dé experts van de (geassocieerde) leden. Kortom, kennisoverdracht op het hoogste niveau. 

Informatieverschaffing
De sector groeit. Inmiddels is ca. 14% van de Nederlandse economie in handen van participatiemaatschappijen. Met het groeiende belang nemen interesse in, en vragen over, de sector toe. Vaak kloppen journalisten, beleggers, geïnteresseerde (geassocieerde) leden en andere stakeholders aan bij de NVP. Al deze geïnteresseerden kunnen bij de NVP terecht voor de juiste informatie. 

Netwerk versterken
De NVP organiseert een veelheid aan evenementen en activiteiten voor leden en geïnteresseerden om elkaar te ontmoeten. Bij de NVP hoor je wat er speelt in de markt en in de wereld om je heen, ontdek je wie wat doet en met wie je nog meer zou kunnen samenwerken.