Commissie Jaarrekening & Rapportage

De Commissie Jaarrekening & Rapportage houdt zich bezig met vraagstukken die verband houden met de accountantscontrole en rapportage. Zij onderhoudt daarom ook nauwe contacten met de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Meer weten over de commissie? Contacteer dan Felix Zwart of Mashid Mojabi via info@nvp.nl.

Leden van de commissie
CONFINANTCapital AWaterlandCONFINANTCONFINANTCONFINANTCONFINANTCONFINANT