Commissie Jaarrekening & Rapportage

De Commissie Jaarrekening & Rapportage houdt zich bezig met vraagstukken die verband houden met de accountantscontrole en rapportage. Zij onderhoudt daarom ook nauwe contacten met de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Leden van de commissie zijn werkzaam bij:

CONFINANT
Écart