Commissie Responsible Investment

De Responsible Investment Committee geeft vorm aan de plannen die het NVP-bestuur uitzet op het gebied van duurzaamheid en impact investeren. Duurzaamheidsaspecten spelen een steeds belangrijkere rol bij de selectie en het beheer van bedrijven. Een in de investeringswereld veelgebruikte term voor duurzaamheid is ‘ESG’ (Environmental, Social & Governance). Het houdt in dat factoren als energieverbruik, klimaat, gezondheid, veiligheid en goed ondernemingsbestuur worden meegewogen. De commissie houdt zich voornamelijk bezig met bewustwording en kennisdeling en organiseert uiteenlopende activiteiten (webinars, werkbezoeken etc.) om te netwerken en de aandacht voor environment, social, governance en impact investeren te vergroten.