Commissie Diversiteit

De Commissie Diversiteit bestaat uit business professionals en wordt voorgezeten door onze bestuursvoorzitter Annemarie Jorritsma. Samen met het NVP-bureau zet de commissie zich in voor een meer diverse sector. Dit gebeurt onder andere door het delen van informatie over diversiteit binnen de sector en het organiseren van (kennis)sessies voor onze leden waarin ruimte is om ervaringen en tips met elkaar te delen. Leden van de commissie zijn werkzaam bij: 

Alp Invest
Bridgepoint
De Brauw Blackstone Westbroek
Karmijn Kapitaal
 
Triton Partners

Neem voor meer informatie over de Commissie Diversiteit contact met ons op via info@nvp.nl.