Standaarddocumenten

NVP “Key Information Document” (KID)
Alle onder het AIFM-(registratie)regime opererende participatiemaatschappijen hebben van de AFM de wettelijke plicht een Key Information Document (KID) op te stellen als zij deelnemingen in hun fonds aanbieden aan niet-professionele beleggers. Een niet-professionele belegger is in dit verband iedereen die niet kwalificeert als een professionele belegger volgens de MiFID-definitie. Dit zijn beleggers waarvan verondersteld wordt dat zij de kennis, ervaring en deskundigheid bezitten om zelf beleggingsbeslissingen te nemen en de daaraan verbonden risico’s kunnen inschatten. Het gaat hierbij om partijen zoals banken, beleggingsondernemingen, pensioenfondsen, nationale overheden en grote ondernemingen. Niet-professionele beleggers kunnen zich op hun eigen verzoek in bepaalde gevallen toch als professionele belegger laten classificeren. 

Het KID verschaft beleggers informatie over onder andere de beleggingsstrategie, het risicoprofiel en het fondsmanagement van de belegging. Het format van het KID is juridisch vastgelegd en van toepassing op alle beleggingstrategieën. Omdat private equity en venture capital in hun beleggingseigenschappen behoorlijk afwijken van de meeste andere gangbare beleggingen, levert het correct invullen van een KID in de praktijk nogal wat hoofdbrekens op.

Een werkgroep van de NVP Legal & Regulatory commissie heeft daarom een invulinstructie met uitgebreide juridische voet- en eindnoten geproduceerd. Dit document is geenszins een bindende instructie, maar kan een handige leidraad zijn. Een korte presentatie over het KID is hier beschikbaar.

Speciale dank gaat uit voor de inzet van Van Campen Liem, Finnius, De Brauw Blackstone Westbroek en Houthoff voor het tot stand komen van deze documenten.

Anti-Money Laundering: Introduction LP letter (source of wealth)
This template, supplemented Vistra Netherlands, can be used if and when you are required to perform due diligence on your fund’s Limited Partners and their derived source of wealth. The Anti-Money Laundering (AML) and Know your Customers (KYC) due diligence is based on the European Directive 2005/60/EC and was transposed into Dutch Law by the Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) and Wet op het financieel toezicht (Wft). Also included is an introductionary letter to Limited Partners.

In case of questions, please consult Folkert Bergsma, Team Manager Vistra Netherlands directly (E: Folkert.Bergsma@vistra.com).

Capital Waters: juridische documenten voor startups en VCs
Hoewel iedere situatie uniek is en zijn eigen aandachtspunten kent, kan het gebruik van standaardcontracten het investeringsproces aanzienlijk stroomlijnen. De open source juridische documenten voor startups en venture capitalists van Capital Water bieden hierin het beste van twee werelden: een handig en gebalanceerd uitgangspunt waarmee indien nodig direct gewerkt kan worden, maar tegelijkertijd alle gewenste flexibiliteit door de open source insteek. Beschikbaar zijn een o.a. een Convertible Loan Agreement, Term Sheet, Subscription Agreement en Shareholder Agreement.  
Zie voor meer informatie: www.capitalwaters.nl