Standaarddocumenten

NVP “Key Information Document” (KID)
Alle onder het AIFM-(registratie)regime opererende participatiemaatschappijen hebben van de AFM de wettelijke plicht een Key Information Document (KID) op te stellen als zij deelnemingen in hun fonds aanbieden aan niet-professionele beleggers. Een niet-professionele belegger is in dit verband iedereen die niet kwalificeert als een professionele belegger volgens de MiFID-definitie. Dit zijn beleggers waarvan verondersteld wordt dat zij de kennis, ervaring en deskundigheid bezitten om zelf beleggingsbeslissingen te nemen en de daaraan verbonden risico’s kunnen inschatten. Het gaat hierbij om partijen zoals banken, beleggingsondernemingen, pensioenfondsen, nationale overheden en grote ondernemingen. Niet-professionele beleggers kunnen zich op hun eigen verzoek in bepaalde gevallen toch als professionele belegger laten classificeren. 

Het KID verschaft beleggers informatie over onder andere de beleggingsstrategie, het risicoprofiel en het fondsmanagement van de belegging. Het format van het KID is juridisch vastgelegd en van toepassing op alle beleggingstrategieën. Omdat private equity en venture capital in hun beleggingseigenschappen behoorlijk afwijken van de meeste andere gangbare beleggingen, levert het correct invullen van een KID in de praktijk nogal wat hoofdbrekens op. Een werkgroep van de NVP Legal & Regulatory commissie heeft daarom een invulinstructie met uitgebreide juridische voet- en eindnoten geproduceerd. Dit document is geenszins een bindende instructie, maar kan een handige leidraad zijn. 

Het document is voor nu alleen voor leden van de NVP beschikbaar. Neem bij vragen contact op met Felix Zwart van de NVP. Speciale dank gaat uit voor de inzet van Van Campen Liem, Finnius, De Brauw Blackstone Westbroek en Houthoff voor het tot stand komen van dit document.

Standaard NDA
Transacties worden omgeven door een wirwar aan Non-disclosure Agreements (NDA's). Dit leidt in de praktijk tot veel onnodig papierwerk en complexiteit. Om dit te verlichten heeft een werkgroep van Houthoff en Loyens & Loeff van de Legal & Regulatory commissie een NVP standaard-NDA ontworpen. Het standaard-NDA is bedoeld als een handreiking, geen dwingend model. Dit eerste document is ontworpen voor één-op-één situaties, een versie voor situaties met meerdere partijen is in voorbereiding. 

Feedback vanuit de markt, o.a. naar aanleiding van het webinar van 23 juni, is meegenomen. Eventuele verdere opmerkingen zijn welkom, en zullen bij een volgende versie meegewogen worden. 

Het document is voor nu alleen voor leden van de NVP beschikbaar. Neem bij vragen contact op met Felix Zwart van de NVP. Speciale dank gaat uit voor de inzet Houthoff en Loyens & Loeff voor het tot stand komen van dit document.

Anti-Money Laundering: Introduction LP letter (source of wealth) 
This template, supplemented by our associated member Vistra Netherlands, can be used if and when you are required to perform due diligence on your fund’s Limited Partners and their derived source of wealth. The Anti-Money Laundering (AML) and Know your Customers (KYC) due diligence is based on the European Directive 2005/60/EC and was transposed into Dutch Law by the Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) and Wet op het financieel toezicht (Wft). For now, the template is only available for members. Contact Felix Zwart of NVP for the template.Disclaimer: Please note that no rights can be obtained from use of the attached template. In case of questions, please consult Folkert Bergsma, Team Manager Vistra Netherlands directly (E: Folkert.Bergsma@vistra.com). General questions can be addressed to info@nvp.nl

Capital Waters: juridische documenten voor startups en VCs
Hoewel iedere situatie uniek is en zijn eigen aandachtspunten kent, kan het gebruik van standaardcontracten het investeringsproces aanzienlijk stroomlijnen. De open source juridische documenten voor startups en venture capitalists van Capital Water bieden hierin het beste van twee werelden: een handig en gebalanceerd uitgangspunt waarmee indien nodig direct gewerkt kan worden, maar tegelijkertijd alle gewenste flexibiliteit door de open source insteek. Beschikbaar zijn een o.a. een Convertible Loan Agreement, Term Sheet, Subscription Agreement en Shareholder Agreement.  
Zie voor meer informatie: www.capitalwaters.nl