Belangenbehartiging


AIFM

Sinds juli 2014 staat de private equity en venture capital sector onder direct overheidstoezicht. De Europese richtlijn die dit mogelijk heeft gemaakt is de ‘’Alternative Investment Fund Managers’’ (AIFM-)richtlijn. Deze richtlijn wil het systeemrisico in de financiële sector verkleinen en betere bescherming aan beleggers bieden. Naast private equity en venture capital worden ook hedge funds, infrastructuur, vastgoedbeleggingen en andere zogenoemde alternatieve beleggingsinstellingen (non-UCITS beleggingsinstellingen) onder toezicht geplaatst door deze richtlijn. 

In het kort komt het er op neer dat door vergunningsplichtige partijen regelmatig en gedetailleerd gerapporteerd moet gaan worden aan toezichthouders (in Nederland AFM en DNB) over o.a. portefeuilleomvang, risicoblootstelling en de mate van leverage. Daarnaast wordt er bijvoorbeeld een onafhankelijke bewaarder verplicht gesteld en komen er voorwaarden ten aanzien van het opereren van een fonds (deels) buiten de EU (het zogenaamde derdelandenregime). In ruil daarvoor krijgen onder volledig toezicht staande partijen een paspoort waarmee zij in de hele EU/EER hun fonds aan mogen bieden aan (semi-)professionele beleggers.

Enkele kernpunten uit de richtlijn zijn:

  • Private equity en venture capital fondsen worden volledig vergunningsplichtig bij meer dan €500 miljoen vermogen onder beheer als er geen leverage op fondsniveau gebruikt wordt. Wordt er wel leverage op fondsniveau gebruikt dan is deze grens €100 miljoen. Leverage op fondsniveau is ongebruikelijk in private equity of venture capital. 
  • Fondsen die deelnemingen aanbieden van meer dan €100.000 of aan minder dan 150 mensen, maar een vermogen onder beheer hebben van minder dan €500 dan wel €100 miljoen vallen onder het zogenoemde AIFM-lightregime. Deze fondsmanagers moeten zich verplicht registreren bij de toezichthouder. Daarnaast hebben zij een beperkte rapportageplicht. Het Europese paspoort is voor hen niet beschikbaar.
  • Investeringsmaatschappijen die geen deelnemingen aanbieden in hun fonds, bijvoorbeeld corporate venture capital, single-family-offices of onderdelen van banken, vallen buiten het bereik van de AIFM-richtlijn.

Relevante links

Voor specifieke vragen kunt u ook contact opnemen met Tjarda Molenaar of Felix Zwart via info@nvp.nl.