Methodiek / Definities

De NVP is partner in het European Data Cooperative (EDC), een gezamenlijk project van de NVP en alle andere private equity en venture capital verenigingen in Europa, waaronder Invest Europe, BVCA, France Invest, BVK, AIFI, SPAINCAP en SVCA.
 
Het EDC is de meest omvangrijke non-profit database voor private equity en venture capital in de wereld met informatie over meer dan 4.000 fondsmanagers, 10.900 fondsen, 86.700 portefeuillebedrijven en 330.900 transacties. Met het EDC is er voor de eerste keer een dataset die pan-Europees en volgens een afgestemde methodologie informatie over de Europese private equity en venture capitalmarkt verzamelt.


Opzet van het onderzoek
Het onderzoek is maatgevend voor de Nederlandse private equity en venture capital markt. Het onderzoek dekt door gebruik te maken van een enquête en betrouwbare publieke bronnen circa 95% van de investeringen door Nederlandse partijen en eveneens ongeveer 95% van de investeringen in Nederlandse bedrijven. Zowel leden als niet-leden van de NVP dragen bij aan het onderzoek. Participatiemaatschappijen geven alleen daadwerkelijk gerealiseerde bedragen door. Dit wordt eventueel aangevuld met openbaar beschikbare informatie en daarna uitgebreid geaudit. Door dit zorgvuldige proces is de in dit rapport gepresenteerde marktinformatie dé standaard voor private equity en venture capital.

O.a. NVP, BVK en SVCA maken gebruik van een 15-koppig analistenteam van Invest Europe genaamd PEREP_Analytics dat continu de markt monitort, data verzamelt, speciale uitvragen verwerkt en ondersteuning biedt. Data afkomstig van de websites van deze verenigingen zal daarom ook overeenkomen met die uit het Invest Europe Yearbook. Bijvoorbeeld BVCA en France Invest publiceren alleen statistieken over hun leden, en wijken daarmee dus af van het Yearbook.

Twee keer paar jaar wordt partijen gevraagd hun activiteit van het afgelopen half jaar door te geven. Daarvoor wordt in principe per land iedere private equity of venture capital partij aangeschreven, ongeacht of ze lid of niet zijn van een vereniging. Binnen de reikwijdte van het onderzoek vallen:

 • private equity en venture capital fondsen die directe investeringen in portefeuillebedrijven doen;
 • mezzaninefondsen;
 • co-investeringsfondsen;
 • rescue / turnaroundfondsen;
 • directe investeringen in bedrijven door fonds-in-fondsen

Activiteiten die buiten de reikweidte van het onderzoek vallen zijn:

 • business angels;
 • accelerators;
 • incubators;
 • fondsinvesteringen;
 • secondary fondsen;
 • private / distressed debt;
 • corporates (uitgezonderd corporate venture capital);
 • vastgoed;
 • infrastructuur.

Partijen geven in eerste instantie hun informatie door via het EDC, maar er is ook de mogelijkheid dat buiten het systeem om te doen. Voor partijen die niet mee kunnen of willen werken wordt gebruik gemaakt van openbare data. Dit kan komen van websites van investeerders, persberichten, kranten, specialistische databases zoals Bureau van Dijk, DealRoom, vakpublicaties of co-investeerders. Daarnaast heeft de NVP een overeenkomst met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) dat, na toestemming van de fondsmanager, er data uitgewisseld wordt over de activiteiten van fondsen die gebruik maken van de Seed Capital regeling. Ongeveer 95% van de gebruikers van de Seed Capital regeling heeft hier toestemming voor gegeven.

Definities
Zie de website van Invest Europe voor actuele definities, sectorindelingen (inclusief de conversie naar de Europese NACE-indeling) en andere zaken.

Herzieningen en afwijkingen van data
Continu komt er betere informatie over transacties uit het verleden beschikbaar. Daarom kan het voorkomen dat cijfers afwijken van wat in eerder gepubliceerde databestanden te vinden is. Raadpleeg daarom altijd de meest recente data van de NVP-website.

In de regel wordt in dit onderzoek vreemd vermogen buiten beschouwing gelaten. Alleen in een enkel geval zullen transactiewaarden genoemd worden. Omdat doorgaans alleen de daadwerkelijke inleg van eigen vermogen van een participatiemaatschappij vermeld wordt, maar ook door de reikwijdte van het onderzoek en de intensieve audit, wijken cijfers in dit rapport significant af van die in andere onderzoeken.

Respons
Eind april 2024 is het onderzoek over 2023 afgerond. Nederland kent één van de hoogste responscijfers van Europa. Over heel 2023 was de respons voor investeringen als volgt:  

 • 114 Nederlandse partijen;
 • 82 niet-Nederlandse partijen, al dan niet met een Nederlandse vestiging.

139 partijen met activiteit in Nederland hebben niet direct aan het onderzoek meegedaan. Voor hen is gebruik gemaakt van openbare data.

Meestal beheert een partij meerdere fondsen. Soms voert zo'n fonds ook een eigen merk naar buiten toe. In bijvoorbeeld de "Finder Tool" van TechLeap, maar ook andere publicaties worden deze fondsen apart meegenomen. Dat en het feit dat veel onderzoeken ook investeerders meenemen buiten de scope van dit onderzoek verklaart grotendeels het verschillende aantal actieve investeerders in andere databases.

De NVP wordt in het vergaren, verwerken en presenteren van deze cijfers enkele maanden per jaar uitgebreid ondersteund door het Corporate Finance team van PwC Advisory. Door deze ondersteuning, en de daaropvolgende bovengemiddelde respons onder alle participatiemaatschappijen in Nederland, behoort de kwaliteit van het NVP-onderzoek tot de top van Europa. De NVP is PwC Advisory dan ook zeer erkentelijk voor de steun die zij al meer dan 24 jaar aan dit onderzoek verleent.