Fondsenwerving

Alle gepresenteerde cijfers zijn fondsenwerving voor in Nederland gevestigde participatiemaatschappijen. Dit geld halen zij op bij (institutionele) beleggers om vervolgens te investeren in bedrijven over een periode van een aantal jaar.


Ga direct naar: ▻ Fondsenwerving naar financieringsfase ▻ Herkomst fondsenwerving ▻ Geografische herkomst ▻ Kapitaal onder beheer


Fondsenwerving naar financieringsfase

 
 
 
 

Herkomst fondsenwerving

Venture capital is voor haar fondsenwerving relatief sterk afhankelijk van de overheid (zowel regionaal, nationaal, buitenlands als Europees). Overheidsbeleid zoals het Dutch Venture Initiative (DVI), de Seed Capital Regeling, European Investment Fund en de regionale ontwikkelingsfondsen, zijn er op gericht institutionele beleggers over de streep te trekken om te beleggen in (Europees) venture capital. Ook Invest-NL speelt daarin een belangrijke rol.

Fonds-in-fondsen zijn over het algemeen commerciële paraplufondsen, niet de fonds-in-fondsen die (indirect) beheerd worden door (regionale) overheden. Die staan als overheid vermeld. Overigens opereren veel van deze overheidsfonds-in-fondsen op het snijvlak van later stage venture en groeikapitaal. Voor een analyse van de impact van deze fondsen is het dus raadzaam beide grafieken te combineren.

 
 
 
 

Geografische herkomst

 

Kapitaal onder beheer

Kapitaal onder beheer omvat alleen de totale omvang van in Nederland gevestigde fondsmanagers hun door beleggers gecommitteerde kapitaal, niet de waarde van portefeuilles.