Nederland in Europa

Alle gepresenteerde cijfers zijn zogenoemde markt-analyses, oftewel investeringen in Nederlandse, Europese of in andere landen gevestigde bedrijven door binnen- of buitenlandse participatiemaatschappijen.

Ga direct naar:InvesteringenFondsenwervingDesinvesteringen

Investeringen

Op de linkeras staat het Europese totaal, op de rechteras het totaal voor een selectie van Europese landen. Opvallend is de sterke groei in geïnvesteerde bedragen in alle segmenten. Daarnaast is duidelijk te zien dat Nederland zowel in absolute als relatieve (per capita) zin, een ontwikkelde markt is voor zowel venture capital, groeikapitaal als private equity.

 
 
 

Fondsenwerving

Op de linkeras staat het Europese totaal, op de rechteras het totaal voor een selectie van Europese landen. Opvallend is de sterke groei in fondsenwerving voor venture capital, o.a. in Nederland. Daarnaast is duidelijk te zien dat Nederland zowel in absolute als relatieve (per capita) zin, bij de top van Europa hoor voor venture capital. Bij groeikapitaal is duidelijker te zien dat deze markt nog in ontwikkeling is, en dat er grote Europese verschillen zijn. Vooral in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn deze markten groot. Wat betreft private equity buyouts is Nederland vooral sterk ontwikkeld in de mid-market.

 
 
 

Desinvesteringen

Op de linkeras staat het Europese totaal, op de rechteras het totaal voor een selectie van Europese landen. Desinvesteringen worden op kostprijs geregistreerd. Daarom kunnen geen uitspraken gedaan worden over rendement. Wanneer gekeken wordt naar aantal desinvesteringen, dan valt op dat Nederland zowel in absolute als in per capita zin, een zeer goed ontwikkelde Europese markt is in alle segmenten.