Investeringen

Alle gepresenteerde cijfers zijn zogenoemde markt-analyses, oftewel investeringen in Nederlandse bedrijven door binnen- of buitenlandse participatiemaatschappijen.

Er worden soms meerdere investeringen per bedrijf gedaan. Bijvoorbeeld in venture capital is het erg gebruikelijk in een syndicaat te investeren. In private equity komen vervolginvesteringen voor. Vandaar het onderscheid bedrijven en investeringen in enkele tabellen.

Ga direct naar: ▻ Financieringsfase ▻ OmvangHerkomstType investeerderSectorRegio


Investeringen naar financieringsfase

Binnen venture capital wordt een onderscheid gemaakt tussen seed, startup en of later stage venture financiering. Later stage venture is tot en met "Series D". Groeikapitaal komt daarna, en wordt gebruikt voor schaalvergroting van een relatief goed ontwikkeld business model. Dit is wat vaak onder scale-ups wordt verstaan.

 
 
 
 

Investeringen naar omvang

Kenmerkend voor venture capital is dat 98% van het totaal aantal investeringen kleiner is dan € 5 miljoen eigen vermogen. Voor private equity financieringen is 55% van het aantal investeringen kleiner dan € 5 miljoen eigen vermogen.

 
 
 
 

Investeringen naar herkomst participatiemaatschappijZowel in de vroege als in de volwassen fase zijn er bij de grotere transacties eerder buitenlandse participatiemaatschappijen betrokken. Nederlandse kantoren van internationale partijen die Nederlandse transacties begeleiden worden geregistreerd als zijnde een Nederlandse participatiemaatschappij. 
 
 
 

Investeringen naar type participatiemaatschappij

CVC

Corporate venture capital (CVC) is een kleine maar belangrijke subgroep van venture capitalists. In dit onderzoek wordt onder CVC een relatief zelfstandige eenheid binnen een groter concern gezien die investeringen doet in niet-beursgenoteerde jonge en innovatieve bedrijven. Fusies en overnames van corporates worden hierin niet meegenomen.

Regionale ontwikkelingsfondsen
De regionale ontwikkelingsfondsen* hebben als doelstelling het stimuleren van een regionale economie en hebben een overheid als aandeelhouder. Zij richten zich op risicovollere kleine investeringen in de vroege fase. In veel gevallen moeten zij co-investeren met private participatiemaatschappijen en nemen ze zo een deel van het risico weg. Gemiddeld is er bij ongeveer de helft van de venture capital transacties een regionale partij betrokken. De bedragen die zij investeren nemen echter zij een veel kleiner aandeel van het totaal in.

 
 

 


Investeringen per sector

Vooral onder venture capitalsts is er sectorspecialisatie te zien. In het bijzonder in de gezondheidszorg en biotechnologie, maar ook in hardware, fintech, energie en agro. Binnen private equity is sectorspecialisatie minder gebruikelijk.

 
 
 

Investeringen per provincie

Als gekeken wordt naar de regionale spreiding van investeringen is te zien dat investeringen zich concentreren in bepaalde regio’s. Dat is voor een deel te verklaren vanuit het feit dat bepaalde regio’s meer hoofdkantoren hebben (alleen hoofdvestigingen worden geregistreerd) en dat niet alle locaties van bedrijven bekend zijn, maar niet volledig.