Investeringen

Alle gepresenteerde cijfers zijn zogenoemde markt-analyses, oftewel investeringen in Nederlandse bedrijven door binnen- of buitenlandse participatiemaatschappijen.

Er worden soms meerdere investeringen per bedrijf gedaan. Bijvoorbeeld in venture capital is het erg gebruikelijk in een syndicaat te investeren. In private equity komen vervolginvesteringen voor. Vandaar het onderscheid bedrijven en investeringen in enkele tabellen.

Ga direct naar: ▻ Financieringsfase ▻ OmvangHerkomstType investeerderSectorRegio


Investeringen naar financieringsfase

Binnen venture capital wordt een onderscheid gemaakt tussen seed, startup en of later stage venture financiering. Later stage venture is tot en met "Series D". Groeikapitaal komt daarna, en wordt gebruikt voor schaalvergroting van een relatief goed ontwikkeld business model. Dit is wat vaak onder scale-ups wordt verstaan.

 
 
 
 

Investeringen naar omvang

Kenmerkend voor venture capital is dat 98% van het totaal aantal investeringen kleiner is dan € 5 miljoen eigen vermogen. Voor private equity financieringen is 55% van het aantal investeringen kleiner dan € 5 miljoen eigen vermogen.

 
 
 

In internationaal perspectief is deze grootte-indeling voor buyouts gebruikelijk:

 

Investeringen naar herkomst participatiemaatschappij


Zowel in de vroege als in de volwassen fase zijn er bij de grotere transacties eerder buitenlandse participatiemaatschappijen betrokken. Nederlandse kantoren van internationale partijen die Nederlandse transacties begeleiden worden geregistreerd als zijnde een Nederlandse participatiemaatschappij. 
 
 
 

Investeringen naar type participatiemaatschappij

'Overheids Venture Capital'

De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROMs) hebben als doelstelling het stimuleren van een regionale economie en hebben de rijksoverheid en een provinciale overheid als aandeelhouder. Zij richten zich op risicovollere kleine investeringen in de vroege fase. In veel gevallen moeten ze co-investeren met private participatiemaatschappijen en nemen ze zo een deel van het risico weg. Gemiddeld is er bij ongeveer de helft van de venture capital transacties een regionale partij betrokken. De bedragen die zij investeren nemen echter zij een veel kleiner aandeel van het totaal in. Naast de ROMs zijn er ook nog enkele andere partijen die via een overheidsmandaat investeren. De grootste is Invest-NL die sinds 2019 zowel fondsinvesteringen als directe investeringen in grotere scale-ups met maatschappelijke impact mogelijk maakt.

 

Overheids venture capital is vooral actief in de kleinere vroegere rondes. Meestal als een co-investering met private investeerders

 

 


Investeringen per sector

Vooral onder venture capitalsts is er sectorspecialisatie te zien. In het bijzonder in de gezondheidszorg en biotechnologie, maar ook in hardware, fintech, energie en agro. Binnen private equity is sectorspecialisatie minder gebruikelijk.

 
 
 

Investeringen per provincie

Als gekeken wordt naar de regionale spreiding van investeringen is te zien dat investeringen zich concentreren in bepaalde regio’s. Dat is voor een deel te verklaren vanuit het feit dat bepaalde regio’s meer hoofdkantoren hebben (alleen hoofdvestigingen worden geregistreerd) en dat niet alle locaties van bedrijven bekend zijn, maar niet volledig.