Archief / databestanden

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen cijfers over in Nederland gevestigde participatiemaatschappijen (de industrie-analyse, IND) en investeringen in Nederlandse bedrijven door (binnen- of buitenlandse) participatiemaatschappijen (de markt-analyse, MK). Op de website van de NVP worden alleen de markt-analyses getoond, maar in de archiefbestanden is ook de industrie-analyse te vinden.

Neemt u voor verdere duiding van deze data contact op met de NVP. In geen geval zal de NVP data vrijgeven waarin individuele gevallen te herleiden zijn.

Data vanaf 2007

Trendrapport Nederland 2007 - 2023 [markt-analyses, zoals op NVP-website, én industrie-analyse]

Trendrapport Nederland 2007 - H1 2023 [halfjaarcijfers, zowel markt- als industrie-analyses]

Trendrapport 2007 - 2023 Invest Europe [markt- en industrie-analyses]

Speciale uitsnedes zijn beschikbaar voor partijen die bijgedragen hebben aan het onderzoek en wetenschappers / studenten.

Data verzameld volgens andere methodologie [alleen industrie-analyse] vanaf 1989

Investeringen 1989 - 2006

Desinvesteringen 1989 - 2006

Fondsenwerving 1989 - 2006

Gedrukte publicaties

Ondernemend Vermogen 2000 - 2022; gedrukte uitgaven en persberichten*

*De editie over 2014 is de laatste gedrukte uitgave geweest, de editie uit 2001 is zoek en over 2019 is geen persbericht verschenen.

Venture capital gids 1984 - 2000

NVP Knipselkrant 1983 - 2010