Onderzoek


Rendement

Private equity en venture capital zijn risicovolle beleggingscategoriën met een gemiddeld hoog rendement. Hieronder volgt een overzicht van studies die dit bevestigen. 

Rendementspublicaties
Enkele zusterorganisaties van de NVP publiceren rapporten over het rendement van private equity en venture capital in hun markt. De belangrijkste daarvan zijn:

Deze publicaties zijn op dit moment de beste bron van data die vergelijkbaar is met de Nederlandse markt.

Daarnaast publiceren de Amerikaanse American Investment Council (AIC), en de National Venture Capital Association (NVCA) verschillende rendementsstudies. Beleggers die lid zijn van de Institutional Limited Partners Association (ILPA) kunnen gebruik maken van de ILPA Private Markets Benchmark of PERACS Calculator.

Thomson Reuters
De investment benchmarks/performance studie was een jaarlijks initiatief van Thomson Reuters Financial met EVCA en de nationale brancheverenigingen in Europa w.o. de NVP. In 2014 is de laatste editie verschenen en het project afgesloten.

Overige aanbieders
Er zijn verschillende partijen op de markt actief die data verschaffen over het rendement van private equity en venture capital. De meesten vereisen een betaald abonnement om gedetailleerde data te krijgen. Enkele partijen zijn: