Onderzoek


Marktcijfers

Het onderzoek is opgesplitst in investeringen door participatiemaatschappijen, desinvesteringen (doorgaans verkopen) en nieuwe fondsen die geworven worden bij beleggers. Er worden soms meerdere investeringen per bedrijf gedaan. Bijvoorbeeld in venture capital is het erg gebruikelijk in een syndicaat te investeren. In private equity komen vervolginvesteringen voor. Vandaar het onderscheid tussen bedrijven en investeringen in enkele tabellen.

Informatie over de respons en methode van dataverzameling is te vinden onder methodiek.

Achterliggende databestanden en oudere publicaties zijn te vinden in de sectie archief.


Marktcijfers NVP: 2022 was goed jaar voor private equity en venture capital. 2023 bij uitstek jaar waar private equity en venture capital hun toegevoegde waarde laten zien.

 

De Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) heeft vandaag haar jaarlijkse private equity en venture capital marktcijfers   gepresenteerd.

Private equity

 • In 2022 investeerden binnen- en buitenlandse private equity partijen een recordbedrag van €8,5 miljard in Nederlandse bedrijven, wat significant hoger is dan het bedrag van €4,4 miljard in 2021 en het hoogste bedrag ooit geregistreerd.  
 • Met o.a. de voormalige theedivisie van Unilever, nu Ekaterra, chemiebedrijf Caldic, fietsenfabrikant Accell, bottelaar Refresco en bouwproducent Hunter Douglas werd het grootste aantal ‘megabuyouts ’ ooit geregistreerd. Dergelijke grote overnames waren er in 2021 niet.
 • Het aantal Nederlandse bedrijven waarin een buyout werd gerealiseerd daalde naar 106 van 125 in 2021, maar is op een vergelijkbaar niveau met de jaren daarvoor. 
 • Nederlandse private equity managers haalden bijna €3,5 miljard aan nieuwe fondsen op bij (institutionele) beleggers. Minder dan de €4,5 miljard in 2021. Er is opvallend veel belangstelling van vermogende particulieren om via paraplufondsen te beleggen in private equity. 
 • Het aantal verkopen van buyouts lag op een laag niveau met 47, alleen in 2020 was dit lager met 41.

Annemarie Jorritsma, voorzitter NVP: “2021 was in zekere zin een ‘inhaaljaar’ na corona met veel uitgestelde aan- en verkopen. 2022 was in die zin een iets normaler jaar. Maar economische onzekerheid, inflatie, rente en arbeidsmarktkrapte zorgen er voor dat ook 2023 uitdagend blijft. Juist hier kan het model van betrokken aandeelhouderschap van private equity zijn meerwaarde laten zien. Met kennis, kunde en kapitaal staan we management teams bij om in deze snel veranderende omgeving veerkrachtige en duurzame bedrijven te bouwen. Daarnaast is er in voorgaande jaren genoeg kapitaal opgehaald om te blijven investeren. Vooral in de MKB-markt van bedrijven met minder dan €5 miljoen EBITDA lopen de transacties goed door, hoor ik van onze leden.”

Venture capital & groeikapitaal

 • Binnen- en buitenlandse venture capitalists investeerden rond de €1 miljard in 411 Nederlandse startups in 2022 (337 in 2021). Dit is het hoogste bedrag ooit, behalve in 2021, waarin €1,8 miljard werd geïnvesteerd. 2021 was een uitzonderlijk jaar met enkele 'megarondes', zoals bij Mollie en MessageBird. De stijgende trend, vooral in het aantal investeringen, van de afgelopen jaren zette zich voort in 2022.
 • Binnen- en buitenlandse investeerders investeerden bijna €1,5 miljard in Nederlandse scaleups. Hoewel dit minder is dan de €2,6 miljard die in 2021 werd opgehaald, voornamelijk in enkele zeer grote rondes, is het aanzienlijk meer dan in voorgaande jaren toen het maximum nog €900 miljoen was.
 • Er werd in 2022 €1,4 miljard opgehaald aan nieuwe venture capital fondsen bij beleggers. Hoewel dit minder is dan de €2,4 miljard in 2021, is het nog steeds hoog vergeleken met eerdere jaren.
 • Opvallend is dat beleggers in 2022 €840 miljoen hebben geïnvesteerd in Nederlandse groeikapitaalfondsen. Dit is aanzienlijk meer dan de €410 miljoen in 2021 en de maximale €330 miljoen in voorgaande jaren.
 • In vergelijking met private equity wordt er nog steeds weinig institutioneel kapitaal belegd in venture capital en groeikapitaalfondsen.
 • In 2022 werden 126 startups verkocht, wat een relatief stabiel aantal is. Het aantal afschrijvingen/faillissementen was laag.
 • Het aantal bedrijfsverkopen waarin groeikapitaal werd geïnvesteerd, bleef ook relatief stabiel met 42 ten opzichte van 53 in 2021.

Tjarda Molenaar, directeur NVP: “in 2022 heeft de venture capital sector de stijgende lijn van de laatste jaren doorgezet. Zowel op investeringsniveau als op fondsenwervingsniveau zien we een sector die snel volwassen is geworden en zowel hoog rendement als maatschappelijke impact heeft. Sterker nog, de maatschappelijke noodzaak van investeringen in o.a. energie- en eiwittransities, maar ook in veiligheid en technologische autonomie, is hoger dan ooit. Betrokken, professionele aandeelhouders helpen deze transities te versnellen, dat hebben we ook in het verleden gezien. Vandaar ons pleidooi om pensioenfondsen meer in venture capital te laten beleggen. Het is essentieel dat er een stevigere institutionele Europese ‘funding pilaar’ voor VC fondsen komt. De overheid heeft zich daar al lang hard voor gemaakt.” 


Ga direct naar alle cijfers over investeren, desinvesteringen, fondsenwerving of Nederland in Europa.