Voorwaarden

Naast het feit dat je activiteiten van de organisatie in zeer belangrijke mate bestaan uit het verstrekken van risicodragend vermogen aan niet-beursgenoteerde ondernemingen, impliceert het aangaan van het NVP-lidmaatschap dat je akkoord gaat de NVP Gedragscode en Lidmaatschapscode. Immers kwalificeren alle NVP-leden als betrouwbare, deskundige en betrokken financiers. 

Overige voorwaarden van het lidmaatschap zijn terug te vinden in de statuten en het huishoudelijk reglement van de NVP.