Lidmaatschap


Opzegging

Opzeggen kan schriftelijk  vóór 1 december om het lidmaatschap per  31 december van datzelfde jaar te beëindigen. Bij voorkeur ontvangen we de opzegging per e-mail. Indien je liever een brief stuurt, willen we je vragen de opzegging per aangetekende post te sturen aan de Coördinator lidmaatschapszaken Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP), Noordhollandstraat 71, 1081 AS Amsterdam.