Aanmeldprocedure

Om je lidmaatschapsaanvraag in gang te zetten, ontvangen wij de volgende stukken – ingevuld en/of ondertekend -  graag retour:

  • ingevuld aanmeldingsformulier;
  • ingevuld contributie-enquête formulier;
  • ingevuld formulier bedrijfsprofiel en doelstelling (± 15 regels). Deze tekst zal bij toelating tevens in het NVP Nieuws verschijnen en op de NVP website worden geplaatst. 
  • tenminste twee referentiebrieven van NVP leden die kunnen getuigen van de integriteit van het management.

Zodra wij de gegevens ontvangen hebben, worden deze voorgelegd aan het NVP bestuur. Wij houden je op de hoogte van de voortgang van de lidmaatschapsaanvraag. Voor algemene informatie en vragen over de voortgang van een lopende aanvraagprocedure kun je contact opnemen met het NVP Bureau. Na ontvangst van bovenstaande stukken kun je het volgende van ons verwachten:

  • De lidmaatschapsaanvraag wordt ter beoordeling van het NVP-bestuur voorgelegd, bij geen bezwaar wordt het aspirant-lidmaatschap in de eerstvolgende NVP-nieuwsbrief die iedere vrijdag onder de leden wordt verspreid, opgenomen.