Aanmeldprocedure

Om je lidmaatschapsaanvraag in gang te zetten, ontvangen wij de volgende stukken – ingevuld en/of ondertekend -  graag retour :

 • aanmeldingsformulier;
 • contributie-enquêteformulier;
 • formulier samenstelling van de kapitalisatie en de aandeelhouders van fonds(en); 
 • ingevuld formulier bedrijfsprofiel en doelstelling (± 15 regels). Deze tekst zal bij toelating in de wekelijkse NVP-nieuwsbrief worden opgenomen en op de NVP-website worden geplaatst;
 • twee referentiebrieven afkomstig van huidige NVP-leden (niet zijnde geassocieerd lid) die kunnen getuigen van de integriteit van jouw management en ervaring in het participatievak, aan te leveren op briefpapier van de referent;
 • beknopt curriculum vitae van het management;
 • kopie van inschrijving van de Kamer van Koophandel;
 • kopie van de laatste bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde jaarstukken (indien aanwezig)

Na ontvangst van bovenstaande stukken kun je het volgende van ons verwachten:

 • De lidmaatschapsaanvraag leggen we ter beoordeling voor aan het NVP-bestuur, bij geen bezwaar leggen we jouw aspirant-lidmaatschapsverzoek in de eerstvolgende NVP-nieuwsbrief aan de huidige leden voor;
 • Binnen één maand kan ieder NVP-lid bezwaar indienen tegen het verzoek, bij geen bezwaar verwelkomen we je na afloop van voornoemde maand als NVP-lid. We voegen jouw organisatielogo en link naar de website aan onze website toe;
 • Je ontvangt van ons een factuur voor voldoening van de contributie*.

Voor meer informatie en vragen over de voortgang van een lopende aanvraagprocedure, zijn wij goed bereikbaar via de e-mail op info@nvp.nl.

*De jaarlijkse contributie wordt vastgesteld aan de hand van het geïnvesteerd vermogen van de beheerde fondsen in Nederland. Wijzigingen hierin worden  aan het begin van het volgend lidmaatschapsjaar (kalenderjaar) opnieuw geïnventariseerd.