Voorwaarden

Je komt in aanmerking voor het NVP geassocieerd lidmaatschap, indien:

  • je een rechtspersoon bent;
  • de organisatie waar je werkt beroepsmatig betrokken is bij de private equity en venture capital markt.

Het bestuur van de NVP dient akkoord te gaan met de geassocieerd lidmaatschapsaanvraag. De hoogte van  de contributie is afhankelijk van  het aantal fee-earners binnen de organisatie . Wijzigingen hierin worden jaarlijks geïnventariseerd. In de statuten en het huishoudelijk reglement van de NVP lees je meer over de voorwaarden van het NVP geassocieerd lidmaatschap.