Belangenbehartiging


EUVECA

Voor venture capital en groeikapitaalfondsen onder het AIFM-lightregime bestaat er de mogelijkheid een EuVECA (European Venture Capital) label aan te vragen. Met dit label is het wél mogelijk een Europees paspoort te krijgen. Met dit paspoort kan een fondsmanager in de hele EU/EER participaties in fondsen aanbieden van ten minste €100.000.

Het EuVECA-label is wel gebonden aan enkele voorwaarden:

•    Bedrijven waarin geïnvesteerd wordt hebben maximaal 499 werknemers.
•    Er wordt beperkt gebruik gemaakt van leverage.

Voor Social Entrepreneurship of impactfondsen bestaat een vergelijkbaar label, het EuSEF.

Tijdens de ontwerpfase van de AIFM-richtlijn bleek dat er behoefte is aan een apart regime voor Europese venture capital managers. Dat is uiteindelijk het European Venture Capital-label (EuVECA) geworden dat via een Europese verordening, d.w.z. met directe werking zonder nationale wetgeving, geïmplementeerd is.

De NVP is nauw betrokken bij de gang van zaken rondom het EuVECA-label. Zo is in 2018 het label herzien waarbij enkele verruimingen gerealiseerd zijn. Bovendien is het uitdelen van onterechte heffingen door buitenlandse EU-toezichthouders aan banden gelegd door de lobby van o.a. de NVP.

Relevante link

Voor specifieke vragen kunt u ook contact opnemen met Tjarda Molenaar of Felix Zwart via info@nvp.nl.