Belangenbehartiging


Fiscale zaken

De NVP is actief in het behartigen van de belangen van onze leden op fiscaal gebied. We zetten ons in voor het verbeteren van fiscale wetgeving en het creëren van een gunstig investeringsklimaat voor onze leden. Onze inspanningen op dit gebied omvatten het volgen van ontwikkelingen in fiscale regelgeving en het actief betrokken zijn bij het debat over fiscale kwesties.

We houden ons met allerlei fiscale onderwerpen bezig, zoals het fiscale kwalificatiebeleid fgr en cv, fiscale eenheid, en meer. Dit doen we door het reageren op wetsvoorstellen. We blijven ons inzetten voor onze leden en streven ernaar om een positieve bijdrage te leveren aan het fiscale beleid in Nederland.

Liever vermogenswinstbelasting dan vermogensaanwasbelasting
Op 18 oktober 2023 heeft de NVP gereageerd op de consultatie Wet werkelijk redendement box 3. Het wetsvoorstel maakt een onderscheid tussen een heffing op basis van vermogensaanwas (incl. ongerealiseerd rendement) en vermogenswinst (gerealiseerd redenement), waarbij de vermogensaanwasbelasting wordt toegepast op kapitaalinvesteringen in bedrijven (met uitzondering van 'innovatieve start-ups' en 'familiebedrijven'). Gezien het hier gaat om kapitaalinvesteringen die illiquide zijn, pleiten we dan ook om in brede zin de vermogenswinstbelasting toe te passen. Lees hier onze volledige reactie. 

Reactie wetsvoorstel aanpassing fgr, vbi en fbi
Op 4 april 2023 heeft de NVP gereageerd op het wetsvoorstel aanpassing fonds voor gemene rekening (fgr), vrijgestelde beleggingsinstelling (vbi) en fiscale beleggingsinstelling (fbi). We geloven dat de voorgestelde aanpassingen aan het vbi regime een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het vestigingsklimaat voor fondsen en fondsbeheerders in Nederland. Zie hier onze reactie.