Belangenbehartiging


Fiscale zaken

De NVP is actief in het behartigen van de belangen van onze leden op fiscaal gebied. We zetten ons in voor het verbeteren van fiscale wetgeving en het creëren van een gunstig investeringsklimaat voor onze leden. Onze inspanningen op dit gebied omvatten het volgen van ontwikkelingen in fiscale regelgeving en het actief betrokken zijn bij het debat over fiscale kwesties. Ook gaan we regelmatig in overleg met de Belastingdienst.  Hierin werken we samen met onze internationale zusterorganisaties en experts uit onze commissies (zie hier de Fiscale Zaken commissie).

Voor specifieke vragen kunt u ook contact opnemen met Felix Zwart of Mashid Mojabi via info@nvp.nl.


Verhelderheid gevraagd!

Op 15 maart 2024 heeft de NVP gereageerd op de internetconsultatie concept Besluit vergelijking buitenlandse rechtsvormen. In onze reactie pleiten wij om een heldere definitie van de wezenskenmerken van een FGR. Het belang hiervan ligt in het voorkomen van onzekerheid en mismatches bij de kwalificatie van personenvennootschappen bij onze leden. Lees hier onze reactie.


Liever vermogenswinstbelasting dan vermogensaanwasbelasting
Op 18 oktober 2023 heeft de NVP gereageerd op de consultatie Wet werkelijk redendement box 3. Het wetsvoorstel maakt een onderscheid tussen een heffing op basis van vermogensaanwas (incl. ongerealiseerd rendement) en vermogenswinst (gerealiseerd redenement), waarbij de vermogensaanwasbelasting wordt toegepast op kapitaalinvesteringen in bedrijven (met uitzondering van 'innovatieve start-ups' en 'familiebedrijven'). Gezien het hier gaat om kapitaalinvesteringen die illiquide zijn, pleiten we dan ook om in brede zin de vermogenswinstbelasting toe te passen. Lees hier onze volledige reactie. 


Reactie wetsvoorstel aanpassing fgr, vbi en fbi
Op 4 april 2023 heeft de NVP gereageerd op het wetsvoorstel aanpassing fonds voor gemene rekening (fgr), vrijgestelde beleggingsinstelling (vbi) en fiscale beleggingsinstelling (fbi). We geloven dat de voorgestelde aanpassingen aan het vbi regime een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het vestigingsklimaat voor fondsen en fondsbeheerders in Nederland. Zie hier onze reactie.


Wijziging kwalificatie open cv en buitenlandse rechtsvormen
Het wetsvoorstel zal het vereenvoudigen om de CV/AIF als fiscaal transparant te kunnen laten functioneren. Dat is voor de leden van de NVP bij uitstek het positieve element. Daarnaast zal de invoering van de wijziging betekenen dat veel situaties van hybride mismatches worden voorkomen. De wijziging leidt echter in internationale context tot een afwijking van de internationale standaard. Dit kan leiden tot veel nieuwe situaties van (buitenlandse) belastingplicht en zelfs situaties van dubbele belastingheffing opleveren. De NVP heeft enkele suggesties gedaan om dit op te lossen (zie hier onze consultatiereactie).