Belangenbehartiging


Fiscale zaken

De NVP is actief in het behartigen van de belangen van onze leden op fiscaal gebied. We zetten ons in voor het verbeteren van fiscale wetgeving en het creëren van een gunstig investeringsklimaat voor onze leden. Onze inspanningen op dit gebied omvatten het volgen van ontwikkelingen in fiscale regelgeving en het actief betrokken zijn bij het debat over fiscale kwesties.

We houden ons met allerlei fiscale onderwerpen bezig, zoals het fiscale kwalificatiebeleid fgr en cv, fiscale eenheid, en meer. Dit doen we door het reageren op wetsvoorstellen. We blijven ons inzetten voor onze leden en streven ernaar om een positieve bijdrage te leveren aan het fiscale beleid in Nederland.

Reactie wetsvoorstel aanpassing fgr, vbi en fbi
Een van onze nieuwste activiteiten is onze reactie op het wetsvoorstel aanpassing fonds voor gemene rekening (fgr), vrijgestelde beleggingsinstelling (vbi) en fiscale beleggingsinstelling (fbi). We geloven dat de voorgestelde aanpassingen aan het vbi regime een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het vestigingsklimaat voor fondsen en fondsbeheerders in Nederland. Zie hier onze reactie.