Zoek

Social importance - Social importance

PRIVATE EQUITY GIVES EUROPEAN ECONOMIES A COMPETITIVE EDGE New research released today highlights the extent to which private equity positively influences several key drivers of European economic competitiveness and growth. The


AIFM - AIFM

Sinds juli 2014 staat de private equity en venture capital sector onder direct overheidstoezicht. De Europese richtlijn die dit mogelijk heeft gemaakt is de ‘’Alternative Investment Fund Managers’’ (AIFM-)richtlijn. Deze


AIFM - AIFM

AIFM Sinds juli 2014 staat de private equity en venture capital sector onder direct overheidstoezicht. De Europese richtlijn die dit mogelijk heeft gemaakt is de ‘’Alternative Investment Fund Managers’’ (AIFM-)richtlijn. Deze


CBS publiceert studie over de zoektocht naar financiering van het MKB met o.a. NVP-data - CBS publiceert studie over de zoektocht naar financiering van het MKB met o.a. NVP-data

Originele publicatiedatum: 08/02/2019 De Financieringsmonitor verschaft inzicht in de mate waarin het mkb behoefte heeft aan financiering voor haar bedrijfsvoering en hoe succesvol die zoektocht naar externe middelen is. Met een enquêteData - Data

Verschillende internationale onderzoeken onderstrepen de meerwaarde van meer diversiteit binnen de private equity en venture capital-sector. Kijk voor de meest recente cijfers vooral op de volgende websites: UK VC & Female


<< Vorige | 1 2 3 4 5 6 |Volgende >>