NVP zeer verheugd met uitbreiding Dutch Venture Initiative

Originele publicatiedatum: 08/07/2014

De NVP is zeer verheugd met de uitbreiding van het Dutch Venture Initiative, een bestaand fonds-in-fondsen uit 2012 van € 150 miljoen voor de Nederlandse later stage venture capital sector. Het succes van het DVI heeft ertoe geleid dat het Ministerie van Economische Zaken €100 miljoen extra beschikbaar heeft gesteld voor het DVI. De inzet van het kabinet is dat, evenals bij de eerste investering in DVI, ook in dit geval het Europees Investeringsfonds (EIF) weer voor €50 miljoen participeert, waardoor het fonds in totaal met €150 miljoen wordt aangevuld. De NVP heeft in 2010 mede het initiatief genomen een dergelijk fonds op te richten, en is blij dat de destijds beoogde schaalgrootte nu wordt bereikt.

Nederlandse participatiemaatschappijen investeren elk jaar rond de €1 a €2 miljard in 300 tot 400 bedrijven waarvan €200 miljoen in 150 tot 200 startende of snel groeiende bedrijven in de latere fase. Nederland heeft hiermee een goed ontwikkelde venture capital sector. Dit is belangrijk omdat venture capital een aanjager van groei en innovatie is.

“Het is belangrijk voor de Nederlandse economie dat deze infrastructuur in stand wordt gehouden. Institutionele beleggers zijn echter steeds terughoudender om te beleggen in later stage venture capital fondsen. Eén van de oorzaken hiervan is de stapeling van wet- en regelgeving waardoor de beleggingsruimte wordt belemmerd. Door het wegblijven van institutioneel kapitaal wordt het voor fondsmanagers moeilijker om buitenlandse beleggers over de streep te trekken” aldus René Kuijten, bestuurslid van de NVP.

Om dit gat te vullen pleit de NVP sinds 2010 voor de oprichting van een fonds van €300 miljoen. Het initiële fonds van €150 miljoen is na ongeveer een jaar uitgeput. De aangekondigde investering is daarmee een zeer waardevolle aanvulling op de bestaande regeling. “De NVP is dan ook opgetogen over het feit de Minister van Economische Zaken en mogelijk het EIF de Nederlandse venture capital industrie, en daarmee de Nederlandse economie, op deze manier verder vooruit willen helpen.” aldus Tjarda Molenaar, directeur van de NVP. Het DVI heeft onder andere belegd in fondsen die opereren in de ICT-sector, op het gebied van life sciences, en in de energiesector.

De aanvulling op het Dutch Venture Initiative moet een vliegwieleffect voor de sector hebben want het DVI belegt alleen in fondsen waarin private beleggers minimaal 50% meefinancieren. Zo komt tussen de €300 en €450 miljoen aan nieuw participatiekapitaal beschikbaar. Dit effect wordt nog eens versterkt door het feit dat bedrijven met dit participatie-kapitaal makkelijker nieuw vreemd vermogen kunnen aantrekken. Daarnaast juicht de NVP het zeer toe dat het financieringslandschap verbreed wordt, bijvoorbeeld met het ‘Achtergestelde Leningenfonds’.

Tags: archief
2020-05-14 18:21:44