Zoek

NVP's purpose - NVP's purpose

We empower smart capital. Our commitment to responsible ownership The NVP is working on a better investment climate in The Netherlands. We represent interests and contribute to research and professionalization of private

Doel NVP - Doel NVP

Wij versterken slim kapitaal Onze inzet voor verantwoord aandeelhouderschap De NVP werkt aan een beter investeringsklimaat in Nederland. We behartigen belangen en dragen bij aan onderzoek en professionalisering van private equity &


Team - Team

The NVP-team consists of 10 people who are jointly responsible for keeping the association running. They coordinate NVP Academy, organise events, provide statistics and analysis and represent the industry in


Committees - Committees

Around 100 prominent industry figures serve as committee members and participate in shaping our policy recommendations, strengthening NVP Academy and growing our member services The committees meet on a regular

<< Vorige | 1 2 3 4 |Volgende >>