Over Participatiemaatschappijen


Regulering

In het kader van beleggersbescherming is in 2014 de Alternative Investment Managers (AIFM) richtlijn (Directive) in werking getreden. Onder meer private equity-, hedge-, infrastructuur-, vastgoed-, aandelen- en obligatiefondsen vallen onder het AIFMD-toezicht. Het toezicht wordt uitgevoerd door AFM en DNB. Voor grotere fondsen geldt een volledige vergunningsplicht waarin een groot aantal eisen wordt gesteld, voor kleinere fondsen (die niet aan zogenoemde retailbeleggers aanbieden) een registratieplicht. Zie voor meer informatie het onderdeel Belangenbehartiging.